Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Κάτω από 11% το ποσοστό της Fidelity

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 27.07.2022, ήταν 14.948.068 ή ποσοστό 10,99%, ενώ το ποσοστό κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 11,60%.

Jumbo: Κάτω από 11% το ποσοστό της Fidelity

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει ότι η εταιρεία “FMR LLC”, με την από 29.07.2022 γνωστοποίησή της, ενημέρωσε ότι από την 27.07.2022, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της “Fidelity Management & Research Company LLC ” κατήλθε του κρίσιμου ορίου.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης εταιρείας “Fidelity Management & Research Company LLC” ανέρχεται πλέον σε 9,99% και συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμμεσα η “ FMR LLC”.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 27.07.2022, ήταν 14.948.068 ή ποσοστό 10,99%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 11,60%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v