Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Στο 9,377% το έμμεσο ποσοστό της Helikon Investments

Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα ανέρχονται συνολικά σε 117.251.976.

Πειραιώς: Στο 9,377% το έμμεσο ποσοστό της Helikon Investments

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε ότι η Helikon Investments Limited κατέχει έμμεσα από 05.08.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- 54.373.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,348% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

- 29.607.188 (ήτοι 2,368% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 33.271.381 (ήτοι 2,661% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04.02.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 117.251.976 ή σε ποσοστό 9,377% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v