Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μετοχικές μεταβολές στην Ανδρομέδα

Στο 5,675% αυξήθηκε η συμμετοχή της Interlife στην Ανδρομέδα. Αντίστοιχα, το ποσοστό του Φαίδωνα Θεόδωρου Ταμβακάκη κατήλθε κάτω του 5% και διαμορφώθηκε στο 2,546%.

Μετοχικές μεταβολές στην Ανδρομέδα

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 η εταιρία ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του ορίου 5% και κατείχε άμεσα 146.300 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,14% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 5,21% που κατείχε σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Με 5,675% η Interlife

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 η εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ (INTERLIFE)  λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε του ορίου 5% και κατείχε άμεσα 200.569 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,675% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Με 2,546% ο Ταμβακάκης

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 ο κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του ορίου του 5% και κατείχε άμεσα 90.000 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,546% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 5,235% που κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή.

Με 2,754% η ΚΕΜ Δομετίου Γεωργία

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. («Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 16.08.2022 σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους Δομετίου Γεωργία, Χατζηδάκη Μιχαήλ, Χατζηδάκη Αγγελική και Χατζηδάκη Βασιλική, συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ), ανακοινώνει ότι λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή δικαιωμάτων ψήφου, επήλθαν μεταβολές ορίων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Συγκεκριμένα οι ως άνω μέτοχοι ενημερώνουν πως κατά την 11.08.2022 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων τους κατήλθε του ορίου 5% και κατείχαν άμεσα 97.340 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,754% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 5,51% που κατείχαν σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Με 5,16% ο Διαμαντής Διαμαντίδης

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 ο κ. Διαμαντής Διαμαντίδης μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας REGINA COMPANY INC, λόγω γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, κατείχε άμεσα 182.536 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 10,917% που κατείχε σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v