Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Στο επίκεντρο επενδύσεις και διαχείριση λειτουργικού κόστους

Νέοι διαγωνισμοί για έργα 160 εκατ. ευρώ στη Ανατολική Αττική. Η επίπτωση του ενεργειακού κόστους και οι κινήσεις αντιστάθμισης. Μπόνους στα έσοδα από σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του ΕΥΣ.

ΕΥΔΑΠ: Στο επίκεντρο επενδύσεις και διαχείριση λειτουργικού κόστους

Τη διαχείριση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο επιβάρυνε σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας της στο α’ εξάμηνο του 2022, επιχειρεί η ΕΥΔΑΠ μέσω συντονισμένων δράσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί το ευρύ επενδυτικό της φάσμα στην Ανατολική Αττική, όπως επισημάνθηκε στην τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της περιόδου της Παρασκευής.

Αναφορικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρξε αύξηση κατά 87% από 9,6 εκατ. ευρώ την περυσινή αντίστοιχη περίοδο σε 17,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 8,9%, λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων συμπαραγωγής βιοαερίου (ΣΗΘΕ) στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια του ΚΕΛ Ψυττάλειας. Το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο κατά 146% από 187 χιλ. ευρώ σε 460 χιλ. ευρώ στο ίδιο διάστημα.

Προκειμένου να αντισταθμίσει την επιβάρυνση, η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαγωνισμού, για τη μείωση του κόστους προμήθειας (ανταγωνιστικότερες τιμές χρέωσης ενέργειας και ισχύος και μεγαλύτερες εκπτώσεις), ενώ έχει δρομολογήσει μελέτες και διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, π.χ. αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.

Επίσης σχεδιάζει να τοποθετήσει συστήματα ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων και έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαγωνισμών για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στις υπάρχουσες μονάδες ΑΠΕ, οι ισχύουσες συμβάσεις τόσο για τους Μ.Υ.Η.Σ. όσο και για το υπάρχον Φ/Β 1,97 MW, αφορούν σε σταθερές τιμές. Η ΕYΔΑΠ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, έχει αναπτύξει επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα εγκαταστημένα στα υδραγωγεία της και στο ΚΕΛ Ψυττάλειας, εγκαταστάσεις θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το βιοαέριο που παράγεται από την επεξεργασία της ιλύος στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και φωτοβολταϊκό σταθμό στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Αχαρνών.

Πέραν του ενεργειακού κόστους, η διοίκηση της εταιρείας επανέλαβε πως για αρκετά από τα εν εξελίξει έργα της έχει υποδεχθεί αιτήματα αναπροσαρμογής προϋπολογισμών από τους αναδόχους εργολάβους, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων από το ΥΠΟΜΕ επειγουσών ρυθμίσεων.

Παρόλα αυτά εκτελεί ήδη έργα, αθροιστικά έργα 145 εκατ. ευρώ, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν σχετικοί διαγωνισμοί άνω των 160 εκατ. ευρώ, που αποτελούν μέρος του συνολικού επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 800 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας εμφάνισε υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης, καθώς ενισχύθηκαν κατά 46% (13,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021).

Προσεχώς αναμένεται επίσης και η προκήρυξη διαγωνισμού για τους «έξυπνους μετρητές» (εκτιμώμενου ύψους περί τα 300 εκατ. ευρώ), στο πλαίσιο του μετασχηματισμού καθώς επιλέγεται και σύμβουλος που θα προωθήσει τη διαδικασία.

Τέλος, η ΕYΔΑΠ στις 4 Αυγούστου 2022 ενημερώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ότι αναμένεται να ανατεθούν στην εταιρεία έργα άμεσης προτεραιότητας για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/16 και τους όρους της από 2 Φεβρουαρίου 2022 σύμβασης.

Εκτός των παραπάνω εξελίξεων, η ΕΥΔAΠ αναμένει τη σύσταση της Αρχής Υδάτων που μάλλον θα συγχωνευθεί με την υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ώστε να αποκτήσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας που θα της επιτρέψει και την εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση κατά 5% στα 163,9 εκατ. ευρώ από 156 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, η οποία αποδίδεται στα 12,5 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης από το έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔAΠ Παγίων), σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί. Χωρίς αυτή την είσπραξη, ο κύκλος εργασιών θα ήταν οριακά μειωμένος κατά 3%.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας παρέπεμψε στο επόμενο δίμηνο τις αποφάσεις για πιθανή πρόσθετη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v