Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ η Zonglyu Lu

Δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις τρεις Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

ΟΛΘ: Νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ η Zonglyu Lu

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 28.09.2022, έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. FU Βaiqiao (Leon).

Προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, το Δ.Σ. έκανε δεκτή την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και όρισε νέο μη εκτελεστικό μέλος, την κα Zonglyu (Jessie) LU.

Ακολούθως, το νέο ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. με θητεία έως την 12.07.2026, έχει την κάτωθι σύνθεση:

Αθανάσιος Λιάγκος: εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Laurent Martens: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian: Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

Zonglyu (Jessie) LU: μη εκτελεστικό μέλος

Χαραλάμπης Καραμανέας: μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελική Σαμαρά: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις τρεις (3) Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v