Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Την 1η/11 η έκτακτη ΓΣ για απόσχιση κλάδου και ακύρωση ιδίων μετοχών

Οι μέτοχοι του οργανισμού θα κληθούν να εγκρίνουν την απόσχιση του κλάδου λειτουργίας, συντήρησης και σχεδιασμού χώρων κτιρίων αλλά και την ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών.

ΟΤΕ: Την 1η/11 η έκτακτη ΓΣ για απόσχιση κλάδου και ακύρωση ιδίων μετοχών

Ο ΟΤΕ καλεί τους μετόχους του σε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της OTE A.E. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 30/6/2022. - Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων.

2. Έγκριση ακύρωσης 8.818.730 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.957.005,90, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v