Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Tιτάν: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο εννεάμηνο

Στα 89,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Ανοδος EBITDA 41,8% το τρίτο τρίμηνο. Οι προοπτικές.

Tιτάν: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο εννεάμηνο

Αύξηση των πωλήσεων κατά 31,6% σε €1.661,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε ο όμιλος Τιτάν. 

Οπως αναφέρει, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πωλήσεων.

Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ανάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε €95,4 εκατ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκατ., αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €89,1 εκατ. έναντι €81,9 εκατ. κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Τα αποτελέσματα 

Όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστάθμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και μεταφορών.

Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδοφορία σε κάποιες από τις αγορές μας. Η μακροοικονομική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψαν αύξηση 31,6% και διαμορφώθηκαν στα €1.661,8 εκατ. Οι τιμές της ενέργειας έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022.

Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις τιμές αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος συμβάλλοντας στη βελτίωση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,9% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €95,4 εκατ., ενώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €234,5 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €89,1 εκατ. έναντι €81,9 εκατ. κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Προοπτικές

Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλότερα επιτόκια και ο κίνδυνος ύφεσης συνιστούν ασφαλώς προκλήσεις για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Από την άλλη, τα θεμελιώδη μεγέθη διαμόρφωσης της ζήτησης του τσιμέντου -δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του πληθυσμού- διατηρούν τη δυναμική τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα επενδύσεων για έργα υποδομών στις κύριες αγορές μας, τονίζει ο όμιλος.

Οπως επισημαίνει, είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τους αστάθμητους παράγοντες στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της αποδεδειγμένης ανθεκτικότητάς του, ενώ το προσωπικό του εστιάζει συνεχώς στη διασφάλιση της θετική σχέσης τιμών και κόστους, στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητας του Ομίλου, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της θετικής εμπειρίας των πελατών μας.

Στις ΗΠΑ, οι θετικές προοπτικές διατηρούνται αμετάβλητες και για τους επόμενους μήνες. Οι συμβάσεις για μελλοντική εκτέλεση και τα πλήθος προς εκτέλεση έργα, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το απόθεμα απούλητων κατοικιών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μείωσαν κάπως την αγοραστική ζήτηση, ιδίως για μονοκατοικίες. Παράλληλα όμως, η ζήτηση για συγκροτήματα κατοικιών παραμένει ανθεκτική. Η δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα από τις Πολιτείες ή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έργα υποδομών είναι αυξημένη και αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ο πληθωρισμός, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να επιβραδύνουν την αγορά βραχυπρόθεσμα.

Ο Όμιλος διατηρεί την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς των ΗΠΑ και θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται, να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία και να προχωρά απρόσκοπτα στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα.

Η τόνωση των επενδύσεων που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα είναι θετική για τις δραστηριότητές μας. Δεδομένης της έντονης δραστηριότητας σε πολλά έργα υποδομής, ο Όμιλος έχει γερές βάσεις μέσω της παρουσίας του στην αγορά στις σημαντικότερες περιοχές ανάπτυξης. Παράλληλα, ο αναπτυσσόμενος τουριστικός κλάδος συμβάλλει στον όγκο των υλοποιούμενων έργων, καθώς βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει και αυξάνει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των διεθνών συνθηκών, ο Όμιλος εξακολουθεί να ενισχύει τις μονάδες του και μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες αναμένει να θέσει σε λειτουργία στα εργοστάσιά του έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα έργα αυτά, θα επιτρέψουν την βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγής πιο πράσινων προϊόντων.

Οι σημαντικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής και η αβεβαιότητα που προκύπτει από τις επικρατούσες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η πορεία των τιμών της ενέργειας θα συνεχίσει να καθορίζει και τα επίπεδα της κερδοφορίας.

Η πρόσφατη συμφωνία της Αιγύπτου με το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα. Η παράταση για ακόμη ένα έτος του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής τσιμέντου, με αυξημένες ποσότητες, παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας για τον Όμιλο όσον αφορά τη διατήρηση της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων του, ενώ βελτιώνει τα επίπεδα κόστους.

Στην Τουρκία, η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και τα επίπεδα-ρεκόρ του υπερπληθωρισμού συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα. Ωστόσο, η εφαρμογή της δυναμικής πολιτικής τιμολογήσεων και η ενίσχυση των νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων του Ομίλου θα συμβάλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Διατηρούμε την εστίασή μας στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δραστηριοτήτων μας υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα βιώσιμο και πιο πράσινο προφίλ για τον Όμιλο, ενώ έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την επίτευξη του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε περισσότερο τους πελάτες μας, να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, να καλλιεργήσουμε νέες δεξιότητες για το μέλλον και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πωλήσεις και τα περιθώρια κερδοφορίας, καταλήγει η Τιτάν.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v