Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Προχωρημένες συζητήσεις με AVAX για τα ποσοστά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Συζητήσεις για την απόκτηση από την AVAX μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% αντιστοίχως.

Ελλάκτωρ: Προχωρημένες συζητήσεις με AVAX για τα ποσοστά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, κατόπιν προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον Τύπο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση από την ΑΒΑΞ μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως.

Η Εταιρεία, τηρώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις και προς προστασία του επενδυτικού κοινού, διαβεβαιώνει ότι με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις.

Η απάντηση της ΑΒΑΞ στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν ερωτήματος της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με τη συμμετοχή της ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») στην παραχώρηση της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, η Εταιρεία διευκρινίζει τα εξής:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021 και το α’ εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει λάβει την απόφαση να αποεπενδύσει από ορισμένες συμμετοχές, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων συμμετοχών του σε έργα παραχώρησης.

Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία διερεύνησε το επενδυτικό ενδιαφέρον για εκχώρηση του ποσοστού 20,53% στη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (και 21,55% στη ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ), έχοντας καταλήξει σε επί της αρχής συμφωνία με τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών για τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της.

Η επί της αρχής αυτής συμφωνία εξαρτάται από όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν την καθιστούν οριστική. Όταν και εφόσον οι όροι αυτοί συντρέξουν και οι προϋποθέσεις και αιρέσεις πληρωθούν, η Εταιρεία θα προβεί, όπως πάντα, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, στις δέουσες γνωστοποιήσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v