Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρουασάν αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ πούλησε η Chipita

Ποιο είναι το αποτύπωμα της Chipita υπό την Mondelez τον πρώτο χρόνο αλλαγής της σκυτάλης στον όμιλο. Οι πωλήσεις, οι ζημιές, το μέρισμα και τι... δεν λέει για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Κρουασάν αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ πούλησε η Chipita

Το φράγμα του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ έσπασαν πέρυσι οι πωλήσεις της Chipita η οποία πέρασε στον έλεγχο του πολυεθνικού ομίλου Mondelez έναντι 2 δισ. δολαρίων.

Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν πέρυσι στα 552,307 εκατ. ευρώ από 488,975 εκατ. ευρώ το 2020 (+13%) και της μητρικής στα 106,201 εκατ. ευρώ έναντι 99,055 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα EBITDA υποχώρησαν στα 70,3 εκατ. ευρώ από 84,9 εκατ. ευρώ το 2020 ενώ ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 48 εκατ. ευρώ. Κερδοφόρα ήταν η εταιρεία (6,2 εκατ. ευρώ). Εξέλιξη η οποία αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, των μεταφορικών και της ενέργειας.

Τα αποτελέσματα του 2021 περιλαμβάνουν δαπάνες 70,3 εκατ. ευρώ που αφορούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα για την πώληση της εταιρείας Mondelez Nederland Services BV και πρόβλεψη για απομείωση αξίας σημάτων ποσού 6,5 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων αυτών των συναλλαγών τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 27,3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 78,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση του ομίλου σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις πως οι συνθήκες εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολες. «Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 αλλάζει τα δεδομένα διεθνώς… Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών προδιαγράφουν τις νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο όμιλος στις αγορές που δραστηριοποιείται… Η έναρξη των εργασιών του νέου εργοστασίου στη Σλοβακία το 2021 αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα ενώ η βελτίωση της παραγωγικότητας το 2022 θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του ομίλου».

Ωστόσο η διοίκηση του ομίλου δεν αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις πως έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες του ομίλου ο πόλεμος στην Ουκρανία ούτε δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την παρουσία του, παραγωγική και εμπορική σε αυτές τις χώρες. Απλά περιορίζεται να σημειώσει: «η διοίκηση του ομίλου αξιολογεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις και λαμβάνει άμεσα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας.»

Η μεταβίβαση των μετοχών της Chipita Global στην Mondelez Nederland Services BV ολοκληρώθηκε στις 3 Ιανουαρίου. Την ίδια ημερομηνία η Mondelez Nederland Services BV εισέφερε σε είδος τις ανωτέρω μετοχές στην Kraft Foods Schweiz Gmbh για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση της Chipita Saint Petersburg OOO, Chipita Bulgaria SA, Chipita Romania SRL, Chipita Poland Sp. Zoo, Chipita Ukraine Trading ZBUT, Chipita Czech SRO, Chipita YU ad Belgrade, Chipita Hungary KFT, Chipita Germany GmbH, Chipita Lefco LLC, Chipita Gida, Chipita YK LTD, EPTA America LLC, Chipita North America Holdings LLC, Chipita Slovakia SRO και Chipita Slovakia Trading SRO σε εταιρείες του ομίλου Mondelez.

Εν τω μεταξύ τις 10 Μαρτίου του 2022 εκκαθαρίστηκε η Chipita Mexiko Bakeries S. de RL de CV και στις 5 Μαΐου του 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση της Ανθέμια. Είχε προηγηθεί στις 7 Φεβρουαρίου η ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στην κοινοπραξία Modern Foods Industries Company Ltd. -ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία. Το καθαρά έσοδα της πώλησης ανήλθαν σε 47,4 εκατ. ευρώ το δε κέρδος από την πώλησης μετά από φόρους ανήλθε σε 21,2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Mondelez τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022 χορήγησε δάνεια συνολικού ποσού 377,1 εκατ. ευρώ στον όμιλο Chipita ο οποίος αποπλήρωσε την ίδια περίοδο τραπεζικά δάνεια 379,8 εκατ. ευρώ. Επίσης στις 27 Ιουνίου του 2022 το διοικητικό συμβούλιο της Chipita Participations ltd -θα τεθεί σε εθελοντικό καθεστώς εκκαθάρισης- αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 286,3 εκατ. ευρώ στην Chipita Global. Το μέρισμα διανέμεται από τα κέρδη εις νέο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v