Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποεπενδύει από τη Γέφυρα ΑΕ η Αβαξ, στα 60 εκατ. ευρώ το τίμημα

Η εισηγμένη μεταβίβασε ποσοστό 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ στους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ).

Αποεπενδύει από τη Γέφυρα ΑΕ η Αβαξ, στα 60 εκατ. ευρώ το τίμημα

Την αποεπένδυσή της από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου ολοκλήρωσε η Αβαξ, αποκομίζοντας τίμημα περίπου 60 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της στήλης Χαμαιλέων.

Οπως αναφέρει, σε συνέχεια της από 15.11.2022 ανακοίνωσης της ΑΒΑΞ ΑΕ  σχετικά με την συμμετοχή της στην παραχώρηση της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, η Εταιρεία γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την στρατηγική απο-επένδυσης από συγκεκριμένες ώριμες συμμετοχές του Ομίλου με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ προς τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ), κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στις εν λόγω εταιρείες, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €60 εκατομμυρίων.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει μέρισμα της τάξης των €4,2 εκατομμυρίων συνολικά από τις δύο μεταβιβασθείσες συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Eλλάκτωρ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 15.11.2022 ανακοίνωσης της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και της ΑΒΑΞ Α.Ε., συμφωνία για την αγορά μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε..

Οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα με συνολικό αντάλλαγμα ύψους €16,6 εκατ.

Η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 27,71% και 29,48% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v