Τεχνική Ολυμπιακή: Απέκτησε τις απαιτήσεις δανειακών συμβάσεων της Novamore

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων ανήλθε σε €4.770.000.

Τεχνική Ολυμπιακή: Απέκτησε τις απαιτήσεις δανειακών συμβάσεων της Novamore

H Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι απέκτησε από την εν Κύπρω εδρεύουσα κατά 100% εγγονή αυτής με την επωνυμία «NOVAMORE LIMITED» το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχονται από Δανειακές Συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ».

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων ανήλθε σε €4.770.000. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v