Αυξημένη κερδοφορία για τη Moda Bagno στο 9μηνο

Βελτιωμένα μεγέθη καταγράφει ο όμιλος το 2022. Αντλησε σημαντικά έσοδα από το κατάστημα Interni να συνεισφέρει σημαντικά. Η πώληση του ακινήτου στη Θεσσαλονίκη.

Αυξημένη κερδοφορία για τη Moda Bagno στο 9μηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις στην μητρική Moda Bagno, αυξήθηκε κατά 5,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι ποσοστό αύξησης 46,64%.

Ο λόγος της αύξησης του τζίρου, οφείλεται :

1) Στην σημαντική αύξηση του κλάδου της οικοδομής, που συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία και κατ’ επέκταση και ο χώρος του επίπλου, που συνδέεται και αυτός με τις νέες κατασκευές σπιτιών και τις ανακαινίσεις τουριστικών καταλυμάτων, που είναι κλάδος στον οποίο η εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και κυρίως τα δυο τελευταία με τις επιπτώσεις της πανδημίας, σημειώνει η εταιρεία, αξιοποιώντας την δυναμική του ονόματός της στην αγορά του κλάδου που δραστηριοποιείται και στην αξιοπιστία των ειδών που εμπορεύεται λόγω του «brand», έχει καταφέρει όχι μόνο να κρατηθεί στην αγορά, αλλά και να εμφανίζει πλέον σημαντική κερδοφορία.

Παράλληλα η χρηστή διαχείριση που ακολουθεί όλα τα χρόνια η εταιρεία, έχει καταφέρει να διατηρεί τα έξοδα της σε χαμηλό συντελεστή σε σχέση πάντα με τον κύκλο εργασιών της.

2) Εκτός από τις βασικές της δραστηριότητες, η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της εστίασης, με ένα από τα καλύτερα και ποιο δημοφιλή παγκοσμίως, εστιατόριο INTERNI στη Μύκονο, συμβάλει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο τζίρο της εταιρείας και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία της. Η φετινή λειτουργία του εστιατορίου ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές προβλέψεις, κάνοντας τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Σε αυτό συνέβαλε αφενός η σημαντική αύξηση του τουρισμού, λόγω της θετικής αντίδρασης του κόσμου σε «ελεύθερες διακοπές» στην πρώτη μετά πανδημία σεζόν, αφετέρου το ότι Μύκονος αποτελεί πόλο έλξης διεθνούς τουριστικού προορισμού, με τουρισμό πολύ υψηλού βιοτικού επιπέδου.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για την μητρική το 2022, είναι στις 2.609 χιλ € έναντι 1.401 χιλ € του 2021. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους το 2022 είναι στα 2.894 χιλ € έναντι 1.721 χιλ € του 2021.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) είναι για την μητρική στις 3.987 χιλ € για το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021, ήταν 1.995 χιλ. €. Σε επίπεδο ομίλου το 2022 είναι στα 4.716 χιλ € έναντι 2.596 χιλ € το 2021.

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2022 είναι στην μητρική 4,4 εκ € έναντι 2,6 εκ € του 2021, ενώ σε επίπεδο ομίλου το 2022 είναι 5,4 εκ € με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 στο 3,4 εκ €.

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα ταμειακά της διαθέσιμα είναι σε απόλυτη επάρκεια, ώστε να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα τηνεπιχειρηματική της δραστηριότητα.

Στα σημαντικά γεγονότα που αφορούν το 4ο τρίμηνο, είναι αναδιάρθρωση των καταστημάτων της
εταιρείας με την πώληση του καταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη από την EUROBANK LEASING, ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μετά από συμφωνία που προέκυψε μεταξύ της εταιρείας και της  EUROBANK LEASING, για την ομαλή λύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και την πώληση στους νέους αγοραστές του ακινήτου.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, μίσθωνε με χρηματοδοτική μίσθωση από την EUROBANK LEASING, το ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 135 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε κύριους χώρους 2.125 τ.μ. συν δυο υπόγειους χώρους, ήτοι περίπου 3.700 συνολικά τετραγωνικά μέτρα. Ήδη το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την αγορά και την δυναμική των πωλήσεων του κλάδου για την Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου η Διοίκηση της εταιρείας, έκρινε συμφέρουσα τη μεταβίβαση του ακινήτου, σε εύλογο τίμημα ποσού € 2.370 χιλ. με αποδοχή σχετικής πρότασης των αγοραστών και τη συνεννόηση της EUROBANK LEASING. Το ανωτέρω τίμημα, εξόφλησε το μεγαλύτερο μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου της χρηματοδοτικής μίσθωσης και το υπόλοιπο μέχρι την ολική εξόφληση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξοφλήθη από την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 30/9/2022, επιβαρύνθηκαν με ζημία απομείωσης της αξίας του προαναφερόμενου ακινήτου ποσού € 730 χιλ. ήτοι για την περίοδο 1/1-30/6/2022 ποσό € 500 χιλ. & για την περίοδο 1/7-30/9/2022 ποσό € 230 χιλ. ως συμπληρωματική απομείωση , λαμβάνοντας υπόψιν τα μεταγενέστερα αυτά γεγονότα, που όμως επηρέασαν την αποτίμηση του ακινήτου την 30/9/2022.

Ήδη η εταιρεία έχει προβεί στην ενοικίαση νέου χώρου σε κεντρικό σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ. και το οποίο θα καλύπτει την δραστηριότητα της εταιρείας στην βόρειο Ελλάδα με πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα. 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v