Παΐρης: Στο €1,42 εκατ. αυξήθηκαν τα EBITDA στο 9μηνο

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 14,76 εκατ. ευρώ έναντι 9,63 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Παΐρης: Στο €1,42 εκατ. αυξήθηκαν τα EBITDA στο 9μηνο

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Παΐρης για το 9μηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 14,76 εκατ. ευρώ έναντι 9,63 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και τα EBITDA ανήλθαν στ0 1,42 εκατ. ευρώ από 907,9 χιλ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 613 χιλ. ευρώ έναντι 110,9 χιλ. το 9μηνο του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2022 αυξήθηκαν καθώς Όμιλος κατέγραψε κέρδη και στο 9μηνο του 2022 σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021. Από τις αρχές του 2021 και σε συνέχεια μέχρι και την τρέχουσα περίοδο, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρία, καθώς και του κόστους των μεταφορικών από τις χώρες του εξωτερικού.

Επίσης από τις αρχές του 2022 έχει επέλθει σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας για την Εταιρία και τον Όμιλο. Η Διοίκηση της Εταιρίας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαχειριστεί την απότομη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας, ώστε περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα Αποτελέσματα της, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της, με διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία πού έλαβαν χώρα στις αρχές του 2022, επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα.

Δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου με τα εμπλεκόμενα μέρη (Ρωσία - Ουκρανία), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άμεση επίδραση από τις τελευταίες εξελίξεις. Οποιαδήποτε επίδραση είναι μόνο έμμεση και σχετίζεται με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στην Ουκρανία και σχεδιάζει ανάλογα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v