Τεχνική Ολυμπιακή: Στα €4,46 εκατ. αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο τρίμηνο

Τα EBITDA στο τρίμηνο ανήλθαν στα 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 677 χιλ. πέρυσι.

Τεχνική Ολυμπιακή: Στα €4,46 εκατ. αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο τρίμηνο

Σύμφωνα με την επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ενημερώνει για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022 του Ομίλου, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, της ενεργειακής κρίσης και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα:

· Ο κύκλος εργασιών στο 3μηνο αυξήθηκε στα 4,46 εκατ. ευρώ από 2,34 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 677 χιλ. πέρυσι. 

· Δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2022.

Εντός του τελευταίου τριμήνου ο Όμιλος δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο. Κατά την άποψη του ΔΝΤ ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας θα δημιουργήσει ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπολογιστεί και εξαρτάται τόσο από τη διάρκεια του πολέμου όσο και από την επίδραση των οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων.

Το σίγουρο είναι πως οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για την παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μεγάλες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί και να αξιολογηθεί, ότι οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, είχαν ήδη ξεκινήσει δύο περίπου χρόνια πριν, με την έκρηξη της πανδημίας του Covid-19.

Αυτό σημαίνει ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν έχει προλάβει να ισορροπήσει και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις οποιεσδήποτε μεταβολές και αναταράξεις, πολύ περισσότερο σε μια σύγκρουση λαμβανομένων υπ οψιν των παραγωγικών χαρακτηριστικών των εμπλεκομένων χωρών. Βασική δραστηριότητα του Ομίλου αποτελεί η ναυτιλία και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης προς το παρόν δεν είναι σημαντικές.

Ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος, στην συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στην εκμετάλλευση ή/και ανάπτυξη ακινήτων. Ο Όμιλος στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.

*H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τεχνικής Ολυμπιακής, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη, "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v