Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Στις 13/1 η ΓΣ για την έκδοση ΜΟΔ έως 55 εκατ. ευρώ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20ή Ιανουαρίου 2023.

Trastor: Στις 13/1 η ΓΣ για την έκδοση ΜΟΔ έως 55 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor την 13η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως €55.000.000,00.

2. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τριών (3) ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

3. Άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20ή Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v