Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης νέο μέλος του ΔΣ

Ο κ. Σταμπουλίδης έχει διατελέσει επικεφαλής σε ανώτατες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΟΛΘ: Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης νέο μέλος του ΔΣ

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.»  ανακοινώνει πως, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) με την από 09/01/2023 επιστολή του ενημέρωσε ότι, μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., υποδεικνύει σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/18) και στην Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 12 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε.).

Ο κ. Σταμπουλίδης έχει διατελέσει επικεφαλής σε ανώτατες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η εκτελεστική φύση των αρμοδιοτήτων και η πολύπλευρη και πολυετής εμπειρία του σε έργα υποδομών, ελέγχου και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, συνθέτουν την πληρότητα της επαγγελματικής του ταυτότητας και την καταλληλότητα των προσόντων του.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με την πολική καταλληλότητας της Εταιρείας διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας που αποτελεί προϋπόθεση διορισμού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 4.4. Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ A.E.).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον υποδειχθέντα από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος: εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2. Laurent Martens: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. Artur Davidian: Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

4. Zonglyu (Jessie) LU: μη εκτελεστικό μέλος

5. Παναγιώτης Σταμπουλίδης: μη εκτελεστικό μέλος

6. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

7. Αγγελική Σαμαρά: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Ειρήνη Χάδιαρη: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Τόσο τα μέλη όσο και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. είναι
σύμφωνα και πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που απορρέουν από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4706/2020 και των Πολιτικών Καταλληλότητας
και Ποικιλομορφίας της Εταιρείας.

Αναφορικά με την σύνθεση στις τρεις (3) Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., ισχύουν πλέον τα εξής:

Ι. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, με θητεία έως την 12.07.2026:

1. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΙΙ. Επιτροπή Ελέγχου, με θητεία έως την 23.06.2023:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
2. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μη εκτελεστικό μέλος.

ΙΙ. Επιτροπή Αποδοχών, χωρίς αλλαγή σύνθεσης ή θητείας, παραμένουσα έως την 12.07.2026:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v