Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΣ: Στο 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Οι νέες μετοχές εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Παρασκεύη 27 Ιανουαρίου.

ΒΙΣ: Στο 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η εταιρεία HQF ΑΕΤ στη βιομηχανία συσκευασιών ΒΙΣ έφτασε στο 91,31% από 87,98%  που κατείχε προηγουμένως.

Η μεταβολή επήλθε συνεπεία της συμμετοχής της άνω μετόχου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΣ ΑΕ, που αποφασίσθηκε στην κατά τις 16.12.2022 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, κατά ποσό 2.484.300,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 49.686.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

Οι νέες μετοχές εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο σήμερα, 27.01.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v