Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Unibios: Ασκήθηκαν όλα τα δικαιώματα του stock option plan από πέντε στελέχη

Καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 468.819,30 Ευρώ σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Unibios: Ασκήθηκαν όλα τα δικαιώματα του stock option plan από πέντε στελέχη

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (stock option plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.03.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Unibios, σε εκτέλεση της από 11.11.2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών καθώς και πρόσωπα που προσφέρουν μόνιμα υπηρεσίες στην εταιρία, άσκησαν δικαιώματα προαίρεσης που συνολικά αντιστοιχούν σε 1.563.731 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Ειδικότερα ασκήθηκαν όλα τα δικαιώματα που είχαν δοθεί από πέντε στελέχη της εταιρίας με τιμή άσκησης 0,30 ευρώ.

Η άσκηση και η καταβολή των χρημάτων έγινε κατά την περίοδο από 21/11/22 μέχρι 23/01/23. Καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 468.819,30 Ευρώ σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό με την έκδοση 1.562.731 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ εκάστη, ενώ η διαφορά ανάμεσα στο καταβεβληθέν ποσό των 468.819,30 και το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που είναι 453.191,99 ήχθη σε λογαριασμό καταβολών υπέρ το άρτιο (δηλαδή ποσό 15.627,31 ευρώ).

Μετά την πιστοποίηση των παραπάνω καταβολών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο 19,37% η συμμετοχή του Ορφέα Μαυρίκιου

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση τις παρακάτω Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες:

Ο κ. Ορφέας Μαυρίκιος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μας επώλησε κατά την συνεδρίαση της 25.01.2023 80.000 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 80.000 δικαιώματα ψήφου). Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τιμή Ευρώ 0,685 ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών ο κύριος Μαυρίκιος μας εδήλωσε ότι κατέχει πλέον άμεσα μεν 14,74% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας και έμμεσα 4,63% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας, οπότε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ανέρχεται σε 19,37%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v