Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής στο πακέτο της Dimand

Στο 2,561% μειώθηκε το ποσοστό του Παναγιώτη Παναγιωτίδη από 6,308% προηγουμένως.

Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής στο πακέτο της Dimand

Η DIMAND  ενημερώνει ότι την 01.02.2023 έλαβε γνωστοποίηση από το μέτοχο κ. Παναγιώτη Παναγιωτίδη, σχετικά με τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου, μετά την πώληση πακέτων στο ΧΑ.

Συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή: 1.178.404 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,308% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 478.404 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,561% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v