Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Προίκα στην Intracom Properties τα ακίνητα

Επενδυτική ευκαιρία για την θυγατρική ακινήτων του ομίλου Intracom. Τα ακίνητα «φιλέτα» με μισθωτές Adidas και Zara. Οι συζητήσεις για την τύχη της εμπορικής δραστηριότητας.

Κλουκίνας-Λάππας: Προίκα στην Intracom Properties τα ακίνητα

Τα ακίνητα της Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας αναμένεται να ενισχύσουν την "προίκα" της υπό σύσταση εταιρείας real estate Intracom Properties του ομίλου Intracom, που συμφώνησε να αποκτήσει το μερίδιο του Λουκά Σπεντζάρη, εκ των βασικών μετόχων της εισηγμένης, και υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο με την οικογένεια Λάππα προκειμένου να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο.

Οι μέτοχοι της Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας, των οποίων τα σχέδια για δημιουργία ΑΕΕΑΠ "πάγωσαν" πριν από μια πενταετία (λόγω της μεγάλης αξίας ακινήτου της στην Ερμού, μισθωμένου στη Zara, που ξεπερνούσε το όριο του 1/4 των εισφερόμενων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της) συζητούν με τον όμιλο Intracom συμφωνία που περιλαμβάνει μεταβίβαση της εταιρείας, ήτοι του 46,6% που κατέχουν. Πρόκειται για 18.742.293 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος 18.742.293 ευρώ, ή 1 ευρώ ανά μετοχή (χθες η μετοχή έκλεισε στα 0,88 ευρώ και τις τελευταίες ημέρες είχε ανακάμψει, καθώς είχε βρεθεί και κάτω από τα 0,5 ευρώ).

Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας την 31.12.2021 ήταν 37,651 εκατ. ευρώ και το συνολικό τίμημα που προσφέρει η Intracom για την εταιρεία (το 27,92% του Λ.Σπεντάρη και το 46,6% των άλλων μετόχων) είναι 28,7 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρεία διαθέτει, μεταξύ άλλων, δύο σημαντικής αξίας επενδυτικά ακίνητα στην Ερμού. Τον Απρίλιο του 2021 προχώρησε στην εκμίσθωση του καταστήματος που διαθέτει στην Ερμού 44-46 (800 τ.μ.) στην Adidas έναντι μηνιαίου μισθώματος 64.000 ευρώ ενώ το άλλο σημαντικό επενδυτικό ακίνητό της στην Ερμού 47 (1.438 τ.μ.) είναι μισθωμένο στην Inditex για 40.000 ευρώ μηνιαίως και στεγάζει κατάστημα ZARA. 

Χθες η Intracom Holdings εξαγόρασε μέσω χρηματιστηρίου το 26,10% των μετοχών που είχε στην κατοχή του ο Λουκάς Σπεντζάρης. Πρόκειται για 10,5 εκατ. μετοχές που αποκτήθηκαν έναντι 9,45 εκατ. ευρώ και σήμερα θα αποκτήσει και τις υπόλοιπες 606.255 μετοχές του αυξάνοντας σε 27,92%. 

Ο κ. Σπεντζάρης αποεπενδύει από την εταιρεία σε συνέχεια της ρήξης που είχε επέλθει στις σχέσεις του με την οικογένεια Λάππα τα τελευταία χρόνια για την ακολουθούμενη στρατηγική της διοίκησης, με επικεφαλής τον Ιωάννη Λάππα. Η κρίση, που φαίνεται να σωβούσε για καιρό, εκδηλώθηκε στην γενική συνέλευση των μετόχων, 14.7.2021, όταν ο κ. Σπεντζάρης, πρώην εκτελεστικό μέλος της διοίκησης (παραιτήθηκε το 2019) είχε θέσει ερωτήματα στη διοίκηση για σειρά θεμάτων.

Η εκμίσθωση του επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας στην οδό Ερμού στην Adidas, ο λογιστικός χειρισμός αμοιβών για το 2020, οι εκκρεμείς φορολογικοί έλεγχοι από το 2016, τα προβλήματα βιωσιμότητας της Mothercare Global Brand και η απουσία υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων στην εταιρεία ήταν μερικά από τα ζητήματα στα οποία είχε εγείρει διαφωνίες. Η εσωτερική κρίση κορυφώθηκε με νομική προσφυγή του κ. Σπεντάρη που ζήτησε έκτακτο έλεγχο στην εισηγμένη, αίτημα το οποίο μάλιστα έγινε πρόσφατα δεκτό από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Προφανώς η διαδικασία "παγώνει" μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Λουκάς Σπεντζάρης και η οικογένεια Λάππα βρέθηκαν σε ανεξάρτητες διαπραγματεύσεις με την Intracom. Στο επίκεντρο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο μετασχηματισμός της δραστηριότητας της Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας με μεταβίβαση της δραστηριότητας των ακινήτων στην υπό σύσταση εταιρεία Intracom Properties και διατήρηση του management της εμπορικής δραστηριότητας από την Βιολέτα Λάππα, σημερινή διευθύνουσα σύμβουλο της εισηγμένης. 

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση αλλά η εταιρεία αναμένεται να παραμείνει στο χρηματιστήριο και μέσω αυτής η θυγατρική της Intracom για τα ακίνητα να γίνει μέλος του ΧΑ. 

Η δραστηριότητα και η αποεπένδυση στα Βαλκάνια

Σημειώνεται ότι το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας είναι τα ακίνητα. Η δραστηριότητα, που απασχολεί 331 εργαζόμενους, εκτείνεται σε εμπορικό, κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα αλλά απολάμβανε κέρδη μόνο από την ενέργεια (όπου η παραγωγή β’ εξαμήνου εκτιμάται σε 3 GWh). 

Αναφορικά με την εμπορική δραστηριότητα ο όμιλος αριθμεί 30 καταστήματα στην Ελλάδα και 9 στα Βαλκάνια. 

Σήμερα διατηρεί παρουσία μόνο σε Ελλάδα και Ρουμανία, αν και στο τέλος του 2021 η Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας Εμπορική - Τεχνική ΑΕ (μητρική) αριθμούσε έξι θυγατρικές: ΚΛΜ ΑΤΕ, Sysmerom Com SRL (Ρουμανία), KLM Bulgaria EOOD (Βουλγαρία), KLMS COM DOOEL (Σκόπια), KLSAL Ltd (Αλβανία) και KLSER Commerce Ltd (Σερβία). 

Οι θυγατρικές σε Βουλγαρία και Σκόπια τελούσαν υπό εκκαθάριση. Στο εξωτερικό οι πωλήσεις μέχρι και το α' εξάμηνο του 2022 έρχονταν από Ρουμανία, Αλβανία και Σερβία, καθώς τον Ιούλιο του 2020 αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής στη Βουλγαρία και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους αποφασίστηκε το κλείσιμο του καταστήματος στα Σκόπια, οπότε αναμένεται εκκαθάριση και της τοπικής θυγατρικής. Στο β' εξάμηνο του 2022 περιορίζονται περαιτέρω οι πηγές εσόδων στο εξωτερικό καθώς ο όμιλος αποσύρθηκε και από Αλβανία και Σερβία. 

Οι πωλήσεις στο α' εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 3,34%, τα EBITDA ανήλθαν σε 1,785 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 47,61%. Η εταιρεία απέδωσε την πίεση στα περιθώρια κέρδους στη ραγδαία αύξηση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας, που αύξησαν το λειτουργικό κόστος.

Στο γ' τρίμηνο και ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 ενώ στο δ’ τρίμηνο του 2022, προβλέπεται επιβράδυνση συγκριτικά με το α' εξάμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους ωστόσο βελτιώθηκε.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2021 αυξήθηκε κατά 21,35% και ανήλθε σε 28,2 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 33,54% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ το 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v