Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Austriacard: Αύξηση 76,9% στον κύκλο εργασιών το 2022

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €39,4 εκ., αυξημένο κατά 80,5% λόγω της επιτυχούς αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, όπως σημειώνει η εταιρεία.

Austriacard: Αύξηση 76,9% στον κύκλο εργασιών το 2022

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, ένας Αυστριακός Όμιλος με διεθνή παρουσία και ένας από τους κορυφαίους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη και διεθνώς, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του έτους 2022.

 Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε €314,7 εκ. αυξημένος κατά 76,9% σε σχέση με το 2021, με τον τομέα έξυπνων καρτών, υπηρεσιών και λύσεων πληρωμών να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση λόγω ισχυρής ζήτησης σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τις Challenger Banks στην Δυτική Ευρώπη, όπως και από την ενσωμάτωση για πρώτη φορά των αποτελεσμάτων της θυγατρικής TAG Systems UK. Παράλληλα υπήρξε αύξηση των πωλήσεων στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα εκτελέστηκε ένα σημαντικό έργο παροχής εγγράφων ασφαλείας και ψηφοδελτίων για την διεξαγωγή των εκλογών στην Κένυα τον Αύγουστο του 2022.

 Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €39,4 εκ., αυξημένο κατά 80,5% λόγω της επιτυχούς αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών μείωσης κόστους.

 Οι χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 211,5% και έφτασαν τα €40,9 εκ., ενώ οι ετήσιες επενδύσεις (αφαιρουμένων των εξαγορών) ανήλθαν σε €21,6 εκ., διπλάσιες από το 2021.

 Οι πωληθείσες έξυπνες κάρτες έφτασαν τις 127,7 εκ. συγκρινόμενες με 88,8 εκ. κατά το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43,8%, κατατάσσοντας τον όμιλο μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών παρόχων έξυπνων καρτών τύπου EMV και υπηρεσιών προσωποποίησης.

 Από σήμερα οι μετοχές της AUSTRIACARD HOLDINGS AG διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Βιέννης (VSE) και Αθηνών (ATHEX) με το σύμβολο ACAG. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σπυρόπουλος σημείωσε:

«Κατά τη διάρκεια του 2022 σημειώσαμε εξαιρετικές επιδόσεις, αφού σχεδόν διπλασιάσαμε τα αποτελέσματα μας σε σχέση με το 2021, ξεπερνώντας τους στόχους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Ομίλου στις επτά παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτουμε σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδόρρα, Αυστρία, Ρουμανία, Ελλάδα, στα οκτώ κέντρα προσωποποίησης καρτών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα, και Τουρκία, καθώς και τις ομάδες στα γραφεία πωλήσεων που διαθέτουμε σε σημαντικό αριθμό χωρών, για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση τους στον Όμιλο μας. Ταυτόχρονα θέλω να ευχαριστήσω την διαρκώς αυξανόμενη διεθνή πελατειακή μας βάση για την εμπιστοσύνη τους. Προχωρούμε γοργά προς το στόχο μας να δημιουργήσουμε μία παγκόσμιου κλάσης εταιρεία μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και πιθανώς με στοχευμένες εξαγορές που μπορούν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, καθώς και το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Ισχυροποιούμε περαιτέρω την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα έξυπνων καρτών, υπηρεσιών και λύσεων πληρωμών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Σκανδιναβία, καθώς επίσης και στον κλάδο των Challenger Banks, ενώ ταυτόχρονα επεκτεινόμαστε σε νέες γεωγραφικές περιοχές όπως σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μέση Ανατολή και Αφρική. Στοχεύουμε να είμαστε ο πάροχος πρώτης επιλογής για τους πελάτες μας στις ασφαλείς λύσεις διαχείρισης δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2022

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Κατά το 2022 η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία») σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, αυξάνοντας τις πωλήσεις της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που έχει παρουσία.

Ο τομέας έξυπνων καρτών πληρωμών και τραπεζικών λύσεων επωφελήθηκε από αυξημένη ζήτηση σε όλες τις αγορές και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τον κλάδο των Challenger Banks στην Δυτική Ευρώπη, λόγω και της ανάκαμψης τους μετά την κρίση που επήλθε λόγω του Covid-19 κατά τα έτη 2020-2021.

Αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών καθώς και τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας οι ομάδες προμηθειών και παραγωγής του Ομίλου απέδειξαν την ικανότητα και ευελιξία τους επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή καρτών, υποστηρίζοντας έτσι υψηλές πωλήσεις. Επιπλέον εκτελέσαμε με επιτυχία ένα μεγάλο έργο παροχής εγγράφων ασφαλείας και ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα τον Αύγουστο του 2022.

Η Εταιρεία συνεχίζει την πορεία προς τον στόχο της να καταστεί ο πάροχος πρώτης επιλογής για λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι την συμμετοχή αυτών των λύσεων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Όπως ήταν αναμενόμενο κατά το 2022 επηρεαστήκαμε από τις αυξήσεις τιμών των προμηθευτών μας καθώς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Για να αντισταθμίσουμε την άνοδο του κόστους έχουμε προχωρήσει σε μέτρα βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους. Επιπλέον η Εταιρεία προχώρησε σε επιλεκτικές αυξήσεις τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Αναδιοργάνωση του Ομίλου και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών του στα χρηματιστήρια Αθήνας και Βιεννης.

Κατά το 2022 αποφασίστηκε η συγχώνευση της INFORM ΛΥΚΟΣ Συμμετοχών Α.Ε., με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, και η αίτηση εισαγωγής της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα Χρηματιστήρια Βιέννης (VSE) και Αθήνας (ATHEX).

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας και στα δύο Χρηματιστήρια. Τα οφέλη της εν λόγω συγχώνευσης είναι :

 Η ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας.

 Η ενίσχυση της πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές ως αποτέλεσμα της αυξημένης διαφάνειας και αναγνωρισιμότητας που παρέχει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

 Η βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της Εταιρείας μέσω της δημιουργίας μιας εισηγμένης οντότητας με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ευρύτερη μετοχική βάση.

Η δημιουργία μίας πιο αποτελεσματικής λειτουργικής δομής με ευρύτερη γεωγραφική και προϊόντική κάλυψη, με αυξημένες δυνατότητες επιπλέον πωλήσεων όλων των προϊοντικών κατηγοριών καθώς και αυξημένων οικονομιών κλίμακας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v