Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές στο α’ εξάμηνο για την Επίλεκτος

Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης υποχώρησε στα 14,2 εκατ. ευρώ. Πτωτική τάση στο κόστος παραγωγής. Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια και το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας.

Ζημιές στο α’ εξάμηνο για την Επίλεκτος

Με ζημίες έκλεισε το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023, καθώς:

  • Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 18 στα 14,2 εκατ. ευρώ.
  • Το EBITDA μειώθηκε από τα +2 στο 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο (+218 χιλ. από +547 χιλ. ευρώ).
  • Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, καθώς διαμορφώθηκε στο -1,08 εκατ. ευρώ (από -878 χιλ. ευρώ).
  • Ο καθαρός δανεισμός στις 31/12/2022 διαμορφώθηκε στα 60,57 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής από την πλευρά του στάθηκε μεταξύ άλλων στα αρνητικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου (-1,477 χιλ. ευρώ), στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (-53,6 εκατ.) καθώς και στο γεγονός ότι από τις 30/6/2022 δάνεια μετατράπηκαν από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (οι οποίες ωστόσο μειώθηκαν στη συνέχεια).

Από την πλευρά της η διοίκηση του εισηγμένου Ομίλου αφ’ ενός αναφέρεται στην πτωτική ζήτηση που επικρατεί στη διεθνή αγορά, αφ’ ετέρου επισημαίνει μια σειρά κινήσεων που δρομολογεί η εταιρεία προκειμένου να ανακάμψει, αλλά και σε προσπάθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποχώρηση του παραγωγικού της κόστους, όπως για παράδειγμα η πτωτική πορεία των τιμών της ενέργειας, η κρατική πολιτική επιχορηγήσεων των τιμών ενέργειας, η μείωση της τιμής του βάμβακος (πρώτη ύλη), κ.λπ.

Επιπλέον θεωρεί ως παράγοντες  που  ενισχύουν  την  προσπάθεια  της  διοίκησης  για  την  επίτευξη  της  αναστροφής  της  οικονομικής κατάστασης είναι :  

α) Η αλλαγή από την παγκοσμιοποιημένη παραγωγή, στην τοπική παραγωγή εντός της Ε.Ε., 

β) Η μεταστροφή κυρίως τόσο της σημαντικής αύξησης των ναύλων μεταφοράς, όσο και του μεγαλύτερου χρόνου  παραδόσεων των ανταγωνιστικών προϊόντων από τις  τρίτες χώρες προς την Ευρώπη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v