Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Στο 60,65% ανέβασε το ποσοστό της στη MIG

Η αγορά των 1.251.110 μετοχών πραγματοποιήθηκε στην τιμή της δημόσιας πρότασης.

Πειραιώς: Στο 60,65% ανέβασε το ποσοστό της στη MIG

Σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς προς τους μετόχους της MIG (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 31 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.251.110 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1332% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 569.851.460 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,6541% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v