Ελαστρον: Στα €19,3 εκατ. τα EBITDA το 2022

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 14,2 εκ. έναντι € 18,7 εκ. πέρυσι.

Ελαστρον: Στα €19,3 εκατ. τα EBITDA το 2022

Βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Έλαστρον καθώς ανήλθε σε € 181,0 εκ. από € 163,3 εκ. πέρυσι σημειώνοντας άνοδο 10,8 %.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 27,4 εκ. ή 15,2 % επί των πωλήσεων, έναντι € 31,9 εκ. ή 19,6% επί των πωλήσεων το 2021.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 16,6 εκ. έναντι € 20,0 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19,3 εκ. έναντι € 22,6 εκ. το 2021.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 14,2 εκ. έναντι € 18,7 εκ. πέρυσι.

Μικτή εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου το 2022, παρά την σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών και την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας για 2ο συνεχόμενο έτος.

Ειδικότερα, η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης, οδήγησε μεταξύ άλλων σε σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών πώλησης. Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα του ομίλου σημείωσαν βελτίωση έναντι του αντίστοιχου περυσινού 1ου εξαμήνου.

Η συνεχιζόμενη ωστόσο αύξηση του κόστους σε κομβικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων όπως αυτοί των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής επιβράδυναν την ζήτηση και κατανάλωση χαλυβουργικών ειδών με αποτέλεσμα την σταδιακή υποχώρηση των τιμών των Ά υλών, την μείωση των τιμών πώλησης και την πτώση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας έναντι του 1ου εξαμήνου του 2022.

Σε κάθε περίπτωση η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου για το σύνολο του έτους κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της διοίκησης με τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων να συνοψίζονται στους ακόλουθους:

• Διατήρηση του επιπέδου δραστηριότητας εν μέσω αυξημένου κόστους εμπορευμάτων και Ά υλών που ακολούθησε την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

• Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11% ή 17,7 εκ. € ως αποτέλεσμα της αυξημένης μέσης τιμής πώλησης και μίγματος πωλήσεων.

• Διόρθωση των τιμών των Ά υλών από το 2ο τρίμηνο του 2022 με επακόλουθο την μείωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

• Σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους ενέργειας.

• Συγκράτηση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε Φ/Β σταθμούς παραγωγής Η/Ε με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού.

• Πώληση μη λειτουργικού βιομηχανικού ακινήτου και Φ/Β σταθμού επί στέγης έναντι τιμήματος 6,9 εκ. €, σημαντικά υψηλότερου της λογιστικής τους αξίας.

• Αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναφοράς Euribor από την ΕΚΤ κατά το 3ο τρίμηνο του έτους και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης που δημιούργησε η άνοδος των τιμών των Ά υλών και του λειτουργικού κόστους.

Τονίζεται ότι εν μέσω ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος χαρακτηριζόμενο από έντονη μεταβλητότητα και συνεχείς πληθωριστικές πιέσεις, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του τα οποία κατά την περίοδο 2020- 2022 ενισχύθηκαν κατά 32% ή € 21,1 εκ. και ανήλθαν σε € 87,3 εκ. έναντι € 66,2 εκ.

Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και ανήλθε σε € 25,0 εκ., με τον δείκτη «Καθαρό δανεισμό / ebitda» να διαμορφώνεται σε 1,3.

Σημειώνεται επίσης ότι τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 48% και ανήλθαν σε € 39,5 εκ. έναντι € 26,6 εκ. πέρυσι, γεγονός που αποτυπώνει το υγιές και διαφοροποιημένο του πελατολόγιο καθώς και την δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των εμπορικών του απαιτήσεων.

Κατά την διάρκεια του 2022 συνεχίστηκε το επενδυτικό πλάνο του ομίλου με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέων ιδιόκτητων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων για την στέγαση υφιστάμενων και νέων γραμμών παραγωγής που εμπλουτίζουν την γκάμα των προσφερόμενων χαλυβουργικών ειδών και αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα μέσω βελτίωσης του χρόνου παραγωγής και διανομής.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η πώληση μη λειτουργικού βιομηχανικού ακινήτου στον Σκαραμαγκά Αττικής, καθώς και Φ/Β σταθμού επί στέγης του εν λόγω ακινήτου, έναντι ποσού € 6,9 εκ. το οποίο βελτιώνει την ρευστότητα του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί στην χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι στην πενταετία 2018-2022 υλοποιήθηκαν επενδύσεις σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, καθώς και σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής, συνολικού ύψους € 22,3 εκ., λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση καθώς και την προοπτική του κλάδου ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας όσο και υπό τις τρέχουσες συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας. 

Για το 2023 ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των αποτελεσμάτων είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες έντονης αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στον χαλυβουργικό κλάδο θεωρείται ότι έχουν απορροφηθεί σε σημαντικό βαθμό, με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία προϊόντων χάλυβα από τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές προερχόμενες από εργοστάσια και των δυο αυτών χωρών. Η σημαντική πτώση των τιμών των Ά υλών από το 2ο τρίμηνο του 2022 συνεχίστηκε έως και το τέλος του προηγούμενου έτους με την αγορά να ισορροπεί και να ανακάμπτει από τις αρχές του 2023 και τις τιμές των Ά υλών να παρουσιάζουν ανοδική τάση. Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων του ομίλου στο 1ο τρίμηνο του 2023 σημειώνει άνοδο οδηγούμενη τόσο από την εγχώρια όσο και από τις αγορές του εξωτερικού με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σε 35% περίπου του κύκλου εργασιών συμβάλλοντας στην βελτίωση του χρηματοοικονομικού κυκλώματος.

Αντιθέτως, τα περιθώρια κερδοφορίας είναι μειωμένα έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου αντικατοπτρίζοντας την χρονική υστέρηση προσαρμογής του κόστους αποθεμάτων στις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για το υπόλοιπο του έτους, οι εκτιμήσεις τις διοίκησης ως προς την πορεία της ζήτησης παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος χρήματος, το ενδεχόμενο μιας απευκταίας κυβερνητικής αστάθειας ως αποτέλεσμα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, καθώς και διεθνείς γεωπολιτικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης.

Αντιθέτως, η επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ και του ΕΣΠΑ κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη από τομείς όπως υποδομές (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές υποδομές και λιμάνια), logistics, ενέργεια και τουρισμός αναμένεται να αποτελέσουν τους σημαντικότερους πυλώνες ζήτησης χαλυβουργικών ειδών. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, τεχνογνωσία και παραγωγική δυναμικότητα για την κάλυψη κάθε ενδεχόμενης μελλοντικής ζήτησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v