Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υγεία: Αλλαξε χέρια το «Μητέρα»

Η μεταβίβαση διενεργήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της δομής του ομίλου HHG. Τα οικονομικά μεγέθη του νοσοκομείου.

Υγεία: Αλλαξε χέρια το «Μητέρα»

Στη Hellenic Healthcare Συμμετοχών μεταβίβασε το «Υγεία» τον περασμένο Δεκέμβριο το 100% των μετοχών της εταιρείας Συμμετοχών Υπηρεσιών Υγείας και Επενδύσεων, η οποία κατέχει το 95,84% του μετοχικού κεφαλαίου του «Μητέρα». Η μεταβίβαση διενεργήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της δομής του ομίλου HHG. Μετά την πώληση, το «Υγεία» έχει απαιτήσεις 138,9 εκατ. ευρώ από τη Hellenic Healthcare.

Ο κύκλος εργασιών του «Υγεία» κατά την περσινή χρονιά ανήλθε σε 160,6 εκατ. ευρώ (+6,42 %), τα μικτά Κέρδη σε 41,4 εκ. ευρώ (+5,88 %). Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 50,4 εκατ. ευρώ ( 46,5 εκατ. ευρώ το 2021). Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη ύψους 36,5 εκ. ευρώ (+ 13,7 %).

Η εγγραφή κερδών 15,5 εκατ. ευρώ από πώληση συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών assets εκτίναξε τα προ φόρων κέρδη σε 50,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 27,8 εκατ. ευρώ το 2021. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 55,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,3 εκατ. ευρώ το 2021 σημειώνοντας αύξηση 139,4%.

Ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης του «Μητέρα», η αξία συμμετοχών του «Υγεία» έπεσε σε 1,7 εκατ. ευρώ (0,4% του συνολικού ενεργητικού) έναντι 123,9 εκατ. ευρώ (25,1% του συνολικού ενεργητικού) στις 31/12/2021.

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε 83,1 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε 49,4 εκατ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια σε 176,7 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός σε 154,1 εκατ. ευρώ το 2022. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 146,6 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v