Τριπλή διάκριση για την Info Quest Technologies στα Cloud Computing Awards

Με ένα ασημένιο και δύο χάλκινα βραβεία τιμήθηκε η εταιρεία για λύσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Για ποια έργα ξεχώρισε.

Τριπλή διάκριση για την Info Quest Technologies στα Cloud Computing Awards

Τρία σημαντικά βραβεία απέσπασε η Ιnfo Quest Technologies στα Cloud Computing Awards 2023, που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά η Boussias Events, ένα θεσμό που αναδεικνύει προηγμένες Cloud υπηρεσίες, εφαρμογές και πρακτικές που υλοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Τα βραβεία αφορούν σε καινοτόμες λύσεις που υλοποίησε η εταιρεία στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα, έλαβε Αργυρό Βραβείο για τον αυτοματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογίας Low Code, που υλοποίησε η 100% θυγατρική της Team Candi, Χάλκινο Βραβείο για τη λύση «Disaster Recovery SAP on Azure», που υλοποιήθηκε από τις εσωτερικές ομάδες Microsoft και SAP και Χάλκινο βραβείο για τη λύση «Data driven CRM, Loyalty & CX στο You.gr», που υλοποίησε η ομάδα Business Transformation της εταιρείας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη.

Η Ιnfo Quest Technologies εξελίσσει το επιχειρησιακό της μοντέλο και διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια και επιτυχία στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένας από τους πυλώνες του μετασχηματισμού αυτού, είναι και η επένδυση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η εταιρεία υλοποιεί ένα πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού, συνδυάζοντας την υιοθέτηση cloud τεχνολογιών, την αξιοποίηση τεχνολογιών BI & AI, με τον ανασχεδιασμό και την αυτοματοποίηση τόσο των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας όσο και των καναλιών αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές). Οι τρεις διακρίσεις αναδεικνύουν την προσήλωσή της εταιρείας στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία.

Αναλυτικότερα για τα έργα:

Ψηφιοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση τεχνολογίας Low Code από την Τeam Candi

Η Team Candi, αξιοποιώντας τη μοναδική τεχνογνωσία της, καθώς αποτελεί μια από 80 εταιρείες σε όλο τον κόσμο, που διαθέτει την πιστοποίηση Microsoft Specialization for Low Code/No Code Application Development, αξιοποίησε την πλατφόρμα Power Platform της Microsoft προκειμένου να αυτοματοποιηθούν πλήρως διαδικασίες εγκρίσεων, που μέχρι πρόσφατα ήταν χειροκίνητες και χρονοβόρες. Οι διαδικασίες έγιναν πιο γρήγορες και αποτελεσματικές και πραγματοποιούνται μέσα από το Microsoft Teams, που χρησιμοποιείται ευρέως από όλους στην εταιρεία. To έργο αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πώς η τεχνολογία Low Code επιτυγχάνει τη γρήγορη αυτοματοποίηση εγκριτικών ροών και διαδικασιών, διασυνδέοντας διάφορες πλατφόρμες μεταξύ τους και μάλιστα χωρίς τη χρήση κώδικα.

Business Continuity και Agile Development

Η Ιnfo Quest Technologies χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών IT για την καθημερινή λειτουργία της. Κάποιες κρίσιμες υποδομές όπως το SAP ECC εξυπηρετούν όλες τις εταιρείες του Ομίλου Quest και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να είναι πάντα διαθέσιμες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε έργο business continuity και disaster recovery για τις IT υποδομές της στο Microsoft Azure, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους αποκατάστασης της λειτουργίας. Η λύση είναι πλήρως πιστοποιημένη για SAP workloads και Oracle databases εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα στο περιβάλλον διαχείρισης των υποδομών.

Business Analytics & Intelligence

Το You.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνολογίας και προϊόντων smart living του Ομίλου Quest, Που υποστηρίζει στη λειτουργία του η Ιnfo Quest Technologies, προκειμένου να ενισχύσει την πιστότητα των πελατών του και να βελτιώσει την εμπειρία τους, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο data-driven CRM, Customer Experience και Loyalty σύστημα, αξιοποιώντας καινοτόμες cloud πλατφόρμες και εργαλεία data analytics. Ο επισκέπτης έχει πλέον πολύ πιο εύκολη πλοήγηση, άμεση πρόσβαση σε ό,τι ενδιαφέρει περισσότερο, μείωση του «θορύβου» της πληροφορίας, ευκολία στη σύγκριση προϊόντων, καθώς και μία ξεκάθαρη και διαφανή ροή για την πραγματοποίηση κάθε αγοράς με ασφάλεια και ταχύτητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v