Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Αγορά 500.000 μετοχών από Μπάκο-Καϋμενάκη-Εξάρχου

Η Winex Investment του Αλέξανδρου Εξάρχου απέκτησε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή 500.000 μετοχές συνολικής αξίας 1.500.000,00 ευρώ.

Intrakat: Αγορά 500.000 μετοχών από Μπάκο-Καϋμενάκη-Εξάρχου

Η «INTRAKAT», ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 02.08.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε την 31.07.2023 για ίδιο λογαριασμό μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής 500.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.500.000,00 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «INTRAKAT».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v