Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Κέρδη 4,4 εκατ. στο εξάμηνο, αύξηση EBITDA 14%

Στα 175,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αυξημένες 20% οι λειτουργικές ταμειακές ροές, πάνω από 100 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα. Το μήνυμα του Σ. Κόκκαλη για τα επόμενα βήματα.

Intralot: Κέρδη 4,4 εκατ. στο εξάμηνο, αύξηση EBITDA 14%

Η INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30ή Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Τα βασικά σημεία

 • Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €175,3 εκατ. (-14,4% σε ετήσια βάση).
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €62,8 εκατ. (+14,0% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,8% από 26,9% το Α’ εξάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το Β’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
 • Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €130,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,3% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.
 • Σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ (ετήσια αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7,4% και 14,7% αντίστοιχα).
 • Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €16,3 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι €8,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €4,4 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €0,5 εκατ. κατά το Α' εξάμηνο του 2022.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €49,8 εκατ. (ετήσια αύξηση 20,2%).
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν στα €14,1 εκατ.
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023 ανήλθαν στα €101,5 εκατ.
 • Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €480,5 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023, μειωμένος κατά €10,0 εκατ. και €28,2 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το Α’ εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα.
 • O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 3,7x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022.
 • Η θυγατρική της INTRALOT, Intralοt Inc. προχώρησε σε επέκταση του συμβολαίου με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για πέντε επιπλέον χρόνια έως τις 25 Αυγούστου του 2034.
 • Στην Ταϊβάν, η LotRich Information Co., Ltd. μια κοινοπραξία με έδρα την Ταϊβάν της οποίας βασικός μέτοχος είναι η INTRALOT, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο για την προμήθεια του συστήματος τυχερών παιχνιδιών της CTBC Bank Co.
 • Στις 8 Αυγούστου του 2023, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ακύρωση ομολογιών λήξης 2024, που είχε στην κατοχή του, ονομαστικής αξίας €144,432,000.
 • Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει τους όρους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της INTRALOT για το πρώτο εξάμηνο του 2023 δείχνουν συνεχή αύξηση του EBITDA κατά 14% και υγιείς ταμειακές ροές, καθώς η εταιρεία εστιάζει σταθερά σε δραστηριότητες που αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους και στη μείωση των δεικτών μόχλευσης. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας, για την αναχρηματοδότηση των επερχόμενων ομολογιών που λήγουν με ένα βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ και την αξιοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο».

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Intralοt στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v