Φουρλής: Αύξηση 16% στις πωλήσεις εξαμήνου

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στο €1,8 εκατ. το α' εξάμηνο έναντι €2,5 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εγραψε κέρδη 1,3 εκατ. από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων έναντι 5 εκατ. το 2022.

Φουρλής: Αύξηση 16% στις πωλήσεις εξαμήνου

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2023.

Βασικά οικονομικά στοιχεία A’ εξαμήνου 2023

✓ Οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis αυξήθηκαν σημαντικά κατά 16% κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 έναντι του Α’ εξαμήνου του ’22 και ανήλθαν σε €246,7 εκ. από €212,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

✓ Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων της Intersport Turkey και της TAF, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση.

✓ Σταθερό περιθώριο Μικτού Κέρδους στο 45,6% κατά το Α’ εξάμηνο ’23, κοντά στο επίπεδο του περυσινού Α’ εξαμήνου.

✓ Αξιοσημείωτη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR) κατά 76,1% φτάνοντας τα €17,1 εκ. έναντι €9,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

✓ Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 39,2% κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 στα €10,9 εκ. από €7,8 εκ. στο Α’ εξάμηνο του ‘22.

✓ Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε €110,3 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 μειωμένος έναντι €123,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, ενώ ο καθαρός δανεισμός που αφορά στην δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία “Trade Estates ΑΕΕΑΠ” ανήλθε σε €119,3 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από € 89 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22 και € 98,8 εκ. τη χρήση του ’22, λόγω νέων επενδύσεων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου ’23 του Ομίλου Fourlis υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου και την επιτυχή εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του. Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, οι επενδύσεις και η δέσμευσή μας για ποιότητα και εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη, μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, συνεχίσαμε τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου λιανικής του Ομίλου σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή, ενώ οι επενδύσεις μας πίσω από την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας σε logistics, στην πολυκαναλική προσέγγιση και ψηφιοποίηση, ενίσχυσαν περαιτέρω την παρουσία μας στην αγορά.

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για την δημόσια προσφορά (IPO) της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα. Αυτή η στρατηγική απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία των εμπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή μας τροχιά. Η ισχυρή απόδοση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας στο λιανικό εμπόριο και οι επενδύσεις μας έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν λειτουργική μόχλευση (operating leverage). Αυτή η λειτουργική αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές, θα οδηγήσoυν στην συστηματική δημιουργία κερδοφόρας ανάπτυξης και αξίας για τους μετόχους μας.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €246,7 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €212,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22 αυξημένα κατά 16%.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση του όγκου. Στις αρχές του 2023, ξεκίνησε η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας, μέσω 3 νέων καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και πρόσφατα δημιουργήθηκε το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου του, υποστηρίζοντας την πολυκαναλική προσέγγισή του.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αυξήθηκαν κατά 20%. Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του Ομίλου από την Ελλάδα κατά το Α’ εξάμηνο του '23, που αντιπροσωπεύουν 58,5%, αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ οι πωλήσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 18,7% σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €112,4 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €96,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου στο 45,6% κατά το Α’ εξάμηνο του ‘23, σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έχοντας σημειώσει σημαντική βελτίωση εντός του Β’ τριμήνου του 2023 στον κλάδο πώλησης Αθλητικών Ειδών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA -OPR) του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 76,1% φτάνοντας τα €17,1 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 από €9,7 εκ. το Α' εξάμηνο του '22, κυρίως λόγω λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) σε όλο τον Όμιλο καθώς και των σταθεροποιητικών πληθωριστικών πιέσεων.

Το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 6,9% το Α’ εξάμηνο του '23 από 4,6% το Α’ εξάμηνο του '22. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €10,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €7,8 εκ. το Α’ εξάμηνο του 22, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,2%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 4,4% από 3,7%.

Το EBIT του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 περιλαμβάνει €1,3 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €5 εκ. που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 66,7% φτάνοντας τα € 2,1 εκ. τα Α’ εξάμηνο του ‘23 έναντι €1,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά τα υψηλότερα έξοδα τόκων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,8 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 έναντι €2,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, ενώ το περιθώριο κερδών μετά φόρων διαμορφώθηκε στο 0,7% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 1,2% το Α’ εξάμηνο του ’22.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v