Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trade Estates: Δωρεάν διάθεση ως 3,1 εκατ. μετοχών σε στελέχη

Το Δ.Σ. εισηγείται 5ετές stock awarding plan, μέσω του οποίου μπορεί να διανεμηθούν μετοχές όσο το 2,58% του μετοχικού κεφαλαίου. Τα κριτήρια ενίσχυσης του NAV ανά έτος.

Trade Estates: Δωρεάν διάθεση ως 3,1 εκατ. μετοχών σε στελέχη

Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awarding plan), πενταετούς διάρκειας (σ.σ. από 01/01/24 ως 31/12/28), με ημερομηνία αναφοράς ως προς το κριτήριο δημιουργίας αξίας τη 10η Νοεμβρίου 2023, ημέρα εισαγωγής των μετοχών της στο ΧΑ, εισηγείται το Δ.Σ της Trade Estates στους μετόχους της εταιρείας.

Ο ανώτατος αριθμός προς διάθεση μετοχών ανέρχεται σε 3.109.640, που αντιστοιχεί σε 2,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και διανέμεται κατ’ αναλογία στα πέντε έτη, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι ανά έτος ή αθροιστικά. Δικαιούχοι προτείνεται να είναι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της Trade Estates, διευθυντικά στελέχη και συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία σε σταθερή βάση. Η υποχρέωση διακράτησης θα ανέρχεται σε 12 μήνες.

Η απόφαση ενεργοποίησης του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα δύο κριτήρια/δείκτες, το NAV και το FFO. Οι δωρεάν μετοχές θα αποδίδονται εφόσον επιτυγχάνονται οι δύο στόχοι κατά 97% και 95% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, για φέτος, προτείνεται η ΑΕΕΑΠ να στοχεύσει σε αύξηση του NAV σε 318,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους (308,8 εκατ. ευρώ με επίτευξη στόχου στο 97%), το 2025 326,7 εκατ. ευρώ, το 2026 335,7 εκατ. ευρώ, το 2027 350,9 εκατ. ευρώ και το 2028 362,9 εκατ. ευρώ. Αν το 2024 δεν επιτευχθεί ο στόχος της διαμόρφωσης NAV σε επίπεδα άνω των 308,8 εκατ. ευρώ, δεν διανέμονται δωρεάν μετοχές. Εφόσον όμως το 2025 επιτευχθεί ο στόχος, διανέμονται αθροιστικά μετοχές για τη διετία 2024-25.

Απαραίτητη συνθήκη για τη διανομή δωρεάν μετοχών του προγράμματος είναι η αναπροσαρμοσμένη για εταιρικές πράξεις τιμή μετοχής να είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής σε Χ.Α (1,92 ευρώ), προσαρμοσμένη στις όποιες εταιρικές πράξεις (adjusted for corporate actions) και ο δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net LTV) να μην ξεπερνά το 55% σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος (σ.σ. μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η παραπάνω συνθήκη, εφόσον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της εταιρείας).

Βοηθά σε υποχώρηση του ποσοστού Φoυρλής κάτω του 50%

Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από αύξηση κεφαλαίου, μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών. Εξ ου και ζητείται να εξουσιοδοτήσουν οι μέτοχοι το Δ.Σ, ώστε να μπορεί για την επόμενη πενταετία να προχωρά σε αυξήσεις κεφαλαίου και να αναθεωρήσουν σχετικώς την πολιτική αποδοχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Φoυρλή κατέχει σήμερα το 54,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates και στοχεύει σε υποχώρηση του ποσοστού σε επίπεδα χαμηλότερα του 50%, ώστε να σταματήσει να ενοποιεί την ΑΕΑΑΠ. Η διανομή δωρεάν μετοχών μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών σε στελέχη και συνεργάτες της ΑΕΕΑΠ υποβοηθά σε επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Κατά τα λοιπά, οι μέτοχοι καλούνται στις 14 Ιουνίου να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση και τις αμοιβές, συνολικού ποσού 827.784 ευρώ, που κατέβαλε η εταιρεία στα μέλη Δ.Σ. Τα μέλη Δ.Σ. θα λάβουν ως ετήσιο bonus το ποσό των 273.744 ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2023, ενώ άλλες 110 χιλ. ευρώ θα διανεμηθούν στο προσωπικό. Επιπρόσθετα, ζητείται να προεγκριθούν οι φετινές αμοιβές ως του ποσού των 873.602 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v