Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα €25,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,79 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 163,3 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα €25,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

"Ανθεκτικότητα στις μεταβολές και στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος μετά το εξαιρετικό Α’ εξάμηνο του 2022, με μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 3,2%", παρουσίασε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

"Μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε υποτονικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, με πτώση της ζήτησης κυρίως στο κατασκευαστικό αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, με την Ευρώπη να εισέρχεται τεχνικά σε ύφεση μετά από δύο συνεχή τρίμηνα μειούμενου ΑΕΠ.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνέχισε να υποχωρεί μετά την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2022, υποβοηθούμενος από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα, που δεν δικαιολογούν ακόμα την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και έτσι αυτές συνέχισαν να αυξάνουν τα βασικά επιτόκια αναφοράς", σημειώνει η εταιρεία.

"Η αλλαγή του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών, σε συνδυασμό και με την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας οδήγησε σε μια παρατεταμένη από-αποθεματοποίηση με σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ιδιαίτερα ο Κλάδος Αλουμινίου, και εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο, πέτυχε ελαφριά αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 1% (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ).

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.790,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1.959,7 εκ. ευρώ το Η1’22. Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το Η1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά́τόνο το Η1’23 έναντι 2.817 ευρώ ανά́τόνο το Η1’22, δηλαδή μείωση 23,6%.

Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.926 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%, ενώ η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά́τόνο το Η1’23 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18,0% και ανήλθαν στα 130,9 εκ. ευρώ το Η1’23 έναντι 159,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Η1’21 (85,2 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 120,1 εκ. ευρώ το Η1’23, έναντι 215,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκ. ευρώ έναντι 206,2 εκ. ευρώ το Η1’22.

Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι κερδών 47,0 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκ. ευρώ για το Η1’23, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι 121,0 εκ. ευρώ το Η1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από το συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70,0 εκ. ευρώ από την 31.12.2022 (-163,3 εκ. ευρώ από το Η1’22)".

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Το έτος αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Κλάδο Αλουμινίου της ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώσαμε το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού μας προγράμματος, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητά μας, αλλά και την ευελιξία της παραγωγής. Η αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε την ανάπτυξη των όγκων που θα επιθυμούσαμε και έχουμε την δυνατότητα, όμως η ευελιξία μας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά καθοριστική στη διατήρηση υψηλών ποσοτήτων, και κυρίως προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Η τελευταία μπορεί να μην έφτασε τα εξαιρετικά επίπεδα του προηγούμενου έτους, αλλά ξεπέρασε σαφώς το 2021, δείχνοντας και τη μακροχρόνια ανοδική τάση και προοπτική».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Η κάμψη στη ζήτηση στην αγορά του χαλκού, που ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Παρά τις αρνητικές συνθήκες όμως, ο Κλάδος Χαλκού της ElvalHalcor πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένης κερδοφορίας, καθώς η συνεπής πολιτική και σταθερότητά μας οδήγησε σε αύξηση των ποσοτήτων και υψηλά κέρδη της θυγατρικής μας Sofia Med, ενώ οι ενέργειες μας για τη συγκράτηση του κόστους και βελτιστοποίηση της παραγωγής στις υπόλοιπες θυγατρικές επέτρεψαν να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες από τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων»

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα εξαμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v