Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DOTSOFT: Αύξηση 37% στον κύκλο εργασιών στο εξάμηνο

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,5 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 7,26%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

DOTSOFT: Αύξηση 37% στον κύκλο εργασιών στο εξάμηνο

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT», ανακοινώνει τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2023 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το διάστημα 01/01/2023 – 30/6/2023, η Εταιρεία ξεκίνησε να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, με έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς 23 νέα στελέχη προστέθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Παράλληλα, η επένδυση σε εξοπλισμό ψηφιοποίησης και αγορά εξοπλισμού για τις λύσεις της Εταιρείας στον τομέα των εφαρμογών έξυπνων πόλεων συνεχίστηκε όλο το εξάμηνο, όπως επίσης και οι αναλήψεις νέων έργων για πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,798 εκ. ευρώ, με αύξηση 37,55% και το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,5 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 7,26%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Το EBITDA, λόγω του αυξημένου κόστους προσωπικού και της έναρξης πολλών νέων έργων τον 6ο μήνα του 2023 με ορίζοντα υλοποίησης τόσο στο πρώτο εξάμηνο του 2024 όσο και στο τέλος του 2023, είναι μειωμένο κατά 10,30% και ανέρχεται σε 0,30 εκ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v