Διοικητικές αλλαγές στη Βιοκαρπέτ

Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και προϊστάμενος λογιστηρίου στην εισηγμένη.

Διοικητικές αλλαγές στη Βιοκαρπέτ

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ γνωστοποιεί ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του, στις 28ης Σεπτεμβρίου 2023, προέβη στον ορισμό του κ. Ανδρέα Λαζάρου, ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρεί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση του μέχρι πρότινος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Σέκκα Δημητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου από την 1/10/2023.

Επίσης ανακοινώνει ότι αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κου Πρόδρομου Παπαδόπουλου, λόγω συνταξιοδότησης, από τον κ. Γεώργιο Τσιλίκη με Αρ.Αδείας:101124/ Α' Τάξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v