Οι επόμενες κινήσεις Intralot μετά την αύξηση κεφαλαίου

Η λήψη δανείου στα 100 εκατ. ευρώ και η έκδοση ομολογιακού ύψους 130 εκατ. ευρώ είναι οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης της Intralot, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 135 εκατ. ευρώ.

Οι επόμενες κινήσεις Intralot μετά την αύξηση κεφαλαίου

Η λήψη δανείου στα 100 εκατ.  ευρώ και η έκδοση ομολογιακού ύψους 130 εκατ. ευρώ είναι οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης της Intralοt, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 135 εκατ. ευρώ.

Με το τρίπτυχο αυτό η Intralot σκοπεύει να προχωρήσει στην αποπληρωμή του ομολόγου των 356 εκατ. ευρώ που λήγει το 2024. Ειδικότερα, από τα 135 εκατ. ευρώ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα 5 εκατ. ευρώ θα καλύψουν τα  έξοδα και από  τα 130 εκατ. ευρώ που απομένουν, τα 126 θα πάνε για το δάνειο και τα 4 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Όλες οι  παραπάνω κινήσεις θα υλοποιηθούν με την προϋπόθεση να καλυφθεί πλήρως η αύξηση κεφαλαίου.

Η διοίκηση προχωρά σε όλες τις παραπάνω κινήσεις με στόχο η μετοχή να βγει από την επιτήρηση και η εταιρεία να ξεκινήσει νέα αναπτυξιακή πορεία, με το βλέμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και επίκεντρο την αμερικανική αγορά.

Το ιστορικό κινήσεων μετά την επιτήρηση

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης πραγματοποιήθηκε στις 09.07.2020, λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων όπως προέκυψε από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2019. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν -93,2 εκατ. ευρώ και για το 2020 ήταν -219,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επίπτωσης της πανδημίας.

Από τότε η εταιρεία ξεκίνησε να υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, με σκοπό να θεραπεύσει αυτή τη συνθήκη προκειμένου να αρθούν οι λόγοι ένταξης των μετοχών της στην Κατηγορία Επιτήρησης και να ενταχθούν και πάλι στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα προχώρησε σε:

Αναχρηματοδότηση των Ομολογιακών Δανείων του Ομίλου με παράλληλη μείωση του ύψους αυτών έναντι μεταβίβασης ποσοστού 34,27% των μετοχών της “Intralοt US Securities B.V.” (εμμέσως κατέχουσας του 100% των μετοχών της “Intralοt Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Georgia των ΗΠΑ) σε κατόχους Ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου του 2024, ενέργειες οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 και οδήγησαν σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά €163 εκατ. περίπου.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εισηγμένης εταιρείας ποσού €129,2 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022, τα κεφάλαια της οποίας κατευθύνθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην επαναγορά του ως άνω ποσοστού 34,27% των μετοχών της “Intralοt US Securities B.V.”. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής, ο Όμιλος ελέγχει ξανά το 100% της θυγατρικής μας στις ΗΠΑ, έχοντας έτσι πλήρη πρόσβαση και έλεγχο στη θυγατρική αυτή, η οποία έχει τη σημαντικότερη συνεισφορά στα αποτελέσματά του και αποτελεί το σημαντικότερο όχημα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξής του μελλοντικά, ενώ, επιπλέον, δεν υφίστανται πλέον δικαιώματα μειοψηφίας τρίτων μερών.

Στρατηγική αναδιάρθρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου με στόχευση σε πιο κερδοφόρα έργα σε ανεπτυγμένες αγορές και απόσυρση της παρουσίας του Ομίλου από αγορές και έργα με χαμηλή κερδοφορία. Το EBITDA έχει παρουσιάσει συνεχή βελτίωση, με αποτέλεσμα, από €66,2 εκατ. που ήταν το 2020, να διαμορφωθεί σε €110,4 εκατ. το 2021, σε €122,9 εκατ. το 2022, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023, για τη 12μηνη περίοδο που έληξε την 30.06.2023, ήταν €130,6 εκατ. Συνέπεια ήταν η επιστροφή σε κερδοφορία.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των γεγονότων οδήγησε και στη σημαντική βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, τα οποία με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2023 ήταν €-93,3 εκατ.

Με τη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποτελεί το τελευταίο βήμα στη σειρά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση στο πλάνο εξυγίανσης των οικονομικών του Ομίλου, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αναμένεται να επανέλθουν σε θετικό πρόσημο.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στον τομέα των δραστηριοτήτων της Intralοt, σκεφτόμαστε να πάμε σε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  σύναψη δανείου με ελληνικές τράπεζες και νέο ομόλογο πάλι σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες», είχε προαναγγείλει  ο κ. Σ. Κόκκαλης κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης στο τέλος Αυγούστου, η οποία έδωσε το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. «Με τις κινήσεις αυτές, η εταιρεία θα βγει από την επιτήρηση, θα καλύψουμε το ομολογιακό δάνειο του 2024 και θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πλέον η εταιρεία επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας. Μάλιστα είχε επισημάνει ότι «η ανάπτυξη, τα κεφάλαια και οι νέες συνεργασίες μάς οδηγούν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας και η Intracom θα λάβουν μέρος στην επικείμενη κεφαλαιακή αύξηση.

Τον δρόμο για την είσοδο των δύο νέων μετόχων στην Intralοt άνοιξε ο ίδιος ο επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης, μέσω της παραχώρησης δικαιωμάτων στην ΑΜΚ. Ο επιχειρηματίας, που κατέχει 32,42% του μετοχικού κεφαλαίου, θα καλύψει δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 1,48% της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Το υπόλοιπο 18,5% θα καλυφθεί από την Intracom Holdings και το 12,4% από τον εφοπλιστή Γεώργιο Μουνδρέα. Μετά την αύξηση, ο Σ. Κόκκαλης θα ελέγχει το 20,5% της Intralοt. H Intracom θα βάλει περίπου 25 εκατ. από τα 135 εκατ. ευρώ της αύξησης και ο Γ.  Μουνδρέας περίπου 17 εκατ.  ευρώ.

Πάντως δεν ήταν τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης στο τέλος Αυγούστου, ο κ. Κόκκαλης είχε αναφέρει ότι η Intracom απλώς διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της από την πώληση των τριών εταιρειών (Intrasoft, Ιntracom Defense και Ιntrakat), αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralοt.

Ο Σου Κιμ θα συμμετέχει  στην αύξηση περίπου 23 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα δικαιώματά του θα τα εκχωρήσει σε άλλους επενδυτές. Όταν ολοκληρωθεί η αύξηση το ποσοστό του Σου Κιμ, από 32,9% σήμερα θα περιοριστεί στο 26,86% (υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ). 

Οι επόμενοι στόχοι της   

Βασικοί στόχοι της Intralοt  είναι η ανάπτυξη της αμερικανικής εταιρείας στην Αυστραλία και νέες αγορές όπως η Βραζιλία, που αποτελεί μία πολύ μεγάλη αγορά. 

Οι βασικές θέσεις της διοίκησης για την εταιρεία αφορούν:

  • Στη συμμετοχή σε έργα που έχουν ήδη υποδομές, δηλαδή στις λοταρίες και όχι σε στοιχηματισμό που είναι σε ένα είδος μονοπωλίου. 
  • Σε στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, που μπορούν να δώσουν συμπληρωματικά προϊόντα.
  • Καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να πάνε την εταιρεία σε επόμενο επίπεδο. Σκοπός είναι  να λανσάρουν, το πρώτο τρίμηνο του 2024, γρήγορα παιχνίδια. Εχουν ήδη στην κατοχή τους πατέντα για γρήγορα παιχνίδια, που σύμφωνα με τη διοίκηση αναμένεται να ανεβάσει την Intralοt σε άλλο επίπεδο.
  • Στην  τεχνολογία, που αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη και βασικό μοχλό για την επέκταση της Intralοt.
  • H επέκταση του συστήματος lotos X omni, που αποτελεί το σύστημα της επόμενης γενιάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v