Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκλεισε η εξαγορά του Smart Park από την Trade Estates

Υπεγράφη η συμφωνία της Reds με την ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis. Στα 110 εκατ. ευρώ συνομολογήθηκε η αξία του ακινήτου, ενώ το αρχικό τίμημα ορίστηκε στα 93 εκατ. ευρώ.

Εκλεισε η εξαγορά του Smart Park από την Trade Estates

Εκλεισε η συμφωνία για την πώληση του Smart Park από την Reds στην Trade Estates του ομίλου Fourlis, ολοκληρώνοντας έτσι μια εκκρεμότητα πριν μπει η τελευταία στο χρηματιστήριο.

Από την πλευρά του ο όμιλος Fourlis επισημαίνει ότι "η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Trade Estates ΑΕΕΑΠ να εξειδικευτεί και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Κέντρων Logistics νέας γενιάς καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσέγγισης Omnichannel που εξελίσσεται στο παγκόσμιο εμπόριο.

Με την συναλλαγή αυτή η Trade Estates AEEAΠ ισχυροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ποιοτικών ακίνητων που διαθέτει και επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου".

Η ανακοίνωση

Η  «REDS Α.Ε.», ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 5.9.2023 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα συμφωνία με την εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ του Oμίλου Fourlis, για την πώληση στην τελευταία του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park.

Η συναλλαγή υπόκειται στην εκπλήρωση συνήθων όρων και προϋποθέσεων και τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15.12.2023.

Η αξία του ακινήτου έχει συμφωνηθεί σε €110 εκ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.8.2023, το κατ’ αρχήν καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η REDS είναι €93 εκ.

Το ακριβές ποσόν του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγή αυτής, ο Όμιλος REDS AE ισχυροποιεί περαιτέρω τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει τα επερχόμενα επενδυτικά σχέδιά του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v