Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Έλαστρον

Η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν άμεση πρόσληψη νέου εσωτερικού ελεγκτή.

Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Έλαστρον

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ενημερώνει  ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας κ. Ηλίας Βενέτης αποχώρησε από την εταιρεία για προσωπικούς λόγους.

Η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν άμεση πρόσληψη νέου εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 15 Ν. 4706/2020, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v