Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Πώς επηρεάζονται από τις τιμές αλουμινίου και χάλυβα

Ποιοι όμιλοι αναμένεται να ωφεληθούν από μια διατηρήσιμη ανοδική κίνηση στις πρώτες ύλες. Ποιοι παράγοντες κρίνουν τους κερδισμένους από τις εξελίξεις.

Εισηγμένες: Πώς επηρεάζονται από τις τιμές αλουμινίου και χάλυβα

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των μετάλλων –στην περίπτωση που δεν ανατραπούν στο μέλλον- είναι αρκετά πιθανόν να ευνοήσουν τα αποτελέσματα αρκετών εισηγμένων εταιρειών του κλάδου, όχι όμως πάντοτε στον ίδιο βαθμό και κατά τον ίδιο τρόπο.

Για παράδειγμα, καλούμενος να σχολιάσει την άνοδο της τιμής του αλουμινίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος σημείωσε πως μπορεί η εξέλιξη αυτή να μην επηρεάζει τα τρέχοντα αποτελέσματα του εισηγμένου ομίλου («κλειδωμένες» τιμές αγοράς και πώλησης), αλλά δίνει την ευχέρεια προκειμένου να κλειστούν μελλοντικά συμβόλαια πωλήσεων σε υψηλότερες τιμές, οπότε τα οφέλη θα προκύψουν με διαφορά χρονικής φάσης.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μάλιστα, δεν θεώρησε την αύξηση της τιμής του αλουμινίου συγκυριακή (πέρυσι η πορεία του μετάλλου ήταν πτωτική), εκτιμώντας πως οφείλεται στα ζητήματα που παρουσιάζονται στα αποθέματα βωξίτη, γι’ αυτό άλλωστε και η Metlen έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις σε Ελλάδα και Αφρική, αποκτώντας πρόσβαση σε σχετικά αποθέματα.

Αντίθετα, στην ElvalHalcor οι μεταβολές των τιμών τόσο του αλουμινίου, όσο και του χαλκού δεν επηρεάζουν από μόνες τους το λειτουργικό κομμάτι της θυγατρικής του ομίλου Viohalco, καθώς ακολουθείται πολιτική hedging. Επηρεάζουν ωστόσο την αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων, οδηγώντας σε μη λειτουργικά κέρδη (όταν ανεβαίνει η τιμή του μετάλλου), ή μη λειτουργικές ζημίες (όταν υποχωρεί). Για το λόγο αυτό, η ElvalHalcor επικοινωνεί στα αποτελέσματά της το «προσαρμοσμένο EBITDA», μέγεθος που δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών στα δύο αυτά μέταλλα.

Στον κλάδο του προφίλ αλουμινίου (Αλουμύλ, Βιοκαρπέτ μέσω της θυγατρικής της Exalco) οι μεταβολές στις τιμές του αλουμινίου επηρεάζουν αναμφίβολα τα «αποτελέσματα αποθεμάτων».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν είναι μόνο η πορεία των τιμών των μετάλλων που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους των μεταλλουργικών εταιρειών, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως πχ το ενεργειακό κόστος και η εκάστοτε συγκυρία που επικρατεί στην αγορά (σχέσεις προσφοράς-ζήτησης).

Ο κλάδος του χάλυβα

Στον κλάδο του χάλυβα, οι θυγατρικές του Ομίλου Viohalco Σιδενόρ και Sovel, αλλά επίσης και οι ΣΙΔΜΑ, Έλαστρον, Αφοί Κορδέλλου και Τζιρακιάν, δεν προχωρούν σε hedging στην τιμή του μετάλλου, οπότε η αύξηση (μείωση) της διεθνούς τιμής του, επηρεάζει ανοδικά (πτωτικά) τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών αυτών (διαφορά τιμής πώλησης από τη μέση τιμή κτήσης).

Η τιμή του χάλυβα παρουσίασε έντονη υποχώρηση από τα μέσα του 2022 έως και το πρώτο φετινό τρίμηνο (η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τις κερδοφορίες των εταιρειών), ωστόσο στη συνέχεια έχει εμφανίσει τάση σταθεροποίησης.

Αυτό σημαίνει πως αν η τάση αυτή συνεχιστεί (και πόσο μάλλον αν η τιμή του μετάλλου ανεβεί) τότε αναμένεται να διευρυνθούν τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών αυτών κατά το δεύτερο μισό του 2024, σε σύγκριση με τους συμπιεσμένους δείκτες της τρέχουσας περιόδου. Η σταθεροποίηση της τιμής του χάλυβα σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για ανοδικό όγκο πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο, οδήγησαν και τον CEO της ΣΙΔΜΑ Αντώνη Καραδελόγλου να δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για τη φετινή πορεία της εταιρείας του (πέρυσι είχε υποχρεωθεί σε ζημιογόνο αποτέλεσμα).

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Αν και κάθε εισηγμένη εταιρεία αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, επικρατεί σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μια γενικότερη συγκρατημένη αισιοδοξία στον μεταλλουργικό κλάδο, ο οποίος προέρχεται από μια ιδιαίτερα «σκληρή» προηγούμενη δεκαετία και από ένα πολύ δύσκολο 2023 (χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο υψηλός δανεισμός αρκετών εισηγμένων εταιρειών και μάλιστα σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων).

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της αισιοδοξίας παίζουν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων (ψαλίδι στο κόστος χρηματοδότησης, βελτίωση οικονομικού κλίματος), αλλά και οι μεγάλες επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στην Ελλάδα κατά τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα για τον όμιλο Metlen που εκτίναξε τις οικονομικές του επιδόσεις κατά τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε στην πρόσφατη γενική συνέλευση της εισηγμένης: «Αν δεν μεσολαβήσουν δραματικά γεγονότα, θα συνεχίσουμε και φέτος να έχουμε μια πολύ καλή πορεία, με καθαρή κερδοφορία άνω των 600 εκατ. ευρώ, που ίσως να φτάσει και στα 700 εκατ. ευρώ. Έχει αρχίσει να τσιμεντώνεται στη συνείδηση της αγοράς πως θα επιτυγχάνουμε λειτουργική κερδοφορία μεταξύ του ενός και 1,2 δισ. ευρώ και καθαρό αποτέλεσμα πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ. Αυτά, μέχρις ότου αρχίσουν να ωριμάζουν οι επενδύσεις μας, ή μέχρις ότου να γίνει κάποια εξαγορά».

Ο Όμιλος ElvalHalcor κλήθηκε πέρυσι να αντιμετωπίσει μια ασθενική ζήτηση στην Ευρώπη, λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων. Φέτος πάντως, άρχισαν να παρατηρούνται κάποια δειλά βήματα ανάκαμψης της ζήτησης στη Γηραιά Ήπειρο, τα οποία ελπίζεται ότι θα συνεχιστούν και κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς, με καταλύτη τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συνολικά, η διοίκηση της ElvalHalcor ατενίζει το μεσομακροπρόθεσμο μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι ο όμιλος έχει προβεί έγκαιρα στις απαιτούμενες επενδύσεις για την παραγωγική στροφή προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον πράσινης μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας.

Τόσο στον κλάδο του χάλυβα, όσο και σε αυτόν της διέλασης αλουμινίου, επισημαίνεται το γεγονός των μεγάλων επενδύσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν στη χώρα, καθώς -όπως επισημαίνεται- παρά το χαμηλό ρυθμό εκτέλεσης των έργων, οι πέντε μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας έχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων που υπερβαίνουν τα 17 δισ. ευρώ, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Να σημειωθεί πως αρκετές εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον μεταλλουργικό κλάδο -πέρα από τα γνωστά παραδείγματα των ομίλων Βιοχάλκο- έχουν έντονη διεθνοποιημένη παρουσία, όπως πχ η Αλουμύλ, η Βιοκαρπέτ και η Έλαστρον, ενώ η ΣΙΔΜΑ διατηρεί θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v