Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εξι φορές πάνω τα κέρδη της Νιτσιάκος

Μια «ανάσα» από το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι πωλήσεις της Νιτσιάκος. Πόσο αυξήθηκε το περιθώριο καθαρού κέρδους.

Εξι φορές πάνω τα κέρδη της Νιτσιάκος

Μια «ανάσα» από το μισό δισεκατομμύριο ευρώ έφθασαν πέρυσι οι πωλήσεις της Νιτσιάκος. Ο τζίρος της εκ Ηπείρου ορμώμενης εταιρείας πουλερικών ανήλθε στα 490,55 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 21,80% έναντι του 2021.

Πολλαπλάσια όμως ήταν η αύξηση της τελικής γραμμής. Τα μικτά ενοποιημένα αποτελέσματα ξεπέρασαν τα 49,857 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 63,74%, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ενισχύθηκαν κατά 206,55% στα 20,293 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και τόκων εξαπλασιάστηκαν στα 12,572 εκατ. ευρώ από 2,010 εκατ. ευρώ το 2021 (+525,37%). Αποτέλεσμα, το καθαρό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέλθει στο 2,56% από 0,49% το 2021.

Πέρυσι η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό) ποσού περίπου 5,76 εκατ. ευρώ.

Στην ενοποίηση εκτός της μητρικής «Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής - τυποποίησης και εμπορίας πουλερικών, περιλήφθηκαν και οι εταιρείες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θ. Νιτσιάκος ΑΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και η Φουντ Μάστερ ΑΕΒΕ, οι κύριες δραστηριότητες της οποίας είναι η επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων κοτόπουλου και η εμπορία αυτών.

Πέρυσι ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού σε επίπεδο ομίλου ήταν 1.039 άτομα (1.014 άτομα το 2021) και οι αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στα 23,393 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,87% έναντι του 2021. Πέρυσι καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνολικού ποσού 807.248,40 ευρώ, όσες και το 2021.

Σύμφωνα με τον Ορκωτό, στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες και στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού 18,3 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού 6,871 εκατ. ευρώ υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 7,7 εκατ. ευρώ. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά, όπως αναφέρει ο Ορκωτός, «παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 7,7 εκατ. ευρώ και τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 155.000 ευρώ και 7,545 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v