ΟΤΕ: Επιβεβαιώνει διαπραγματεύσεις για πώληση της Telekom Romania Mobile

Ο Οργανισμός διαπραγματεύεται με τον όμιλο Quantum Projects. Τα μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

ΟΤΕ: Επιβεβαιώνει διαπραγματεύσεις για πώληση της Telekom Romania Mobile

Επιβεβαιώνει με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο ο ΟΤΕ ότι συζητά την πώληση του 100% της ρουμανικής θυγατρικής κινητής τηλεφωνίας.

Αναλυτικά: 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟTΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM), ανακοινώνει τα εξής:

1. Τα τελευταία χρόνια, ο ΟTΕ προσπαθεί σταθερά να βελτιώσει την απόδοση της TKRM, διερευνώντας παράλληλα στρατηγικές επιλογές, για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟTΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον κ. Adrian Tomșa, ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, σχετικά με το ενδιαφέρον του τελευταίου να εξαγοράσει την TKRM. Τα μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

2. Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό
κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v