Τεχνική Ολυμπιακή: Ανέλαβε έργο ανέγερσης 4 κατοικιών στη Βουλιαγμένη

Η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης αντιπαροχής και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, η οποία θα λάβει χώρα μετά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Τεχνική Ολυμπιακή: Ανέλαβε έργο ανέγερσης 4 κατοικιών στη Βουλιαγμένη

H Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

1. Η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στην οποία η εταιρεία «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD» (100% θυγατρική της Εταιρείας με έδρα την Κύπρο) συμμετέχει με ποσοστό 50%, ανακηρύχθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος οριστική ανάδοχος του έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστικό ακίνητο εμβαδού 970,16 τ.μ., κείμενου επί της οδού Αργοναυτών και της οδού Σαπφούς, εντός του Ο.Τ. 81 στην περιοχή Βουλιαγμένης Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με αρ. 887/2023 της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.). Το έργο προβλέπει την ανέγερση 4 κατοικιών. Το ποσοστό αντιπαροχής που θα λάβει η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανέρχεται σε 40,60%.

2. Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου προϋποθέτει την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης αντιπαροχής και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, η οποία θα λάβει χώρα μετά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v