Σαράντης: Αγορές 307.000 μετοχών από Γρηγόρη και Κυριάκο Σαράντη

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν από τον Γρηγόρη Σαράντη, Πρόεδρο του ΔΣ, τον Κυριάκο Σαράντη, CEO του ομίλου και από την εταιρεία Skylux, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Κυριάκο Σαράντη.

Σαράντης: Αγορές 307.000 μετοχών από Γρηγόρη και Κυριάκο Σαράντη
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
  • Ο κ. Γρηγόρης Σαράντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., προέβη στις 6 Δεκεμβρίου 2023 σε αγορά συνολικά 101.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 7,8 ευρώ ανά μετοχή.
  • Ο κ. Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 6 Δεκεμβρίου 2023 σε αγορά συνολικά 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 7,8 ευρώ ανά μετοχή.
  • Η εταιρεία SKYLUX S.A., πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., προέβη στις 6 Δεκεμβρίου 2023 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 7,9 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v