Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο, στο κάτω όριο του 5,5% η απόδοση

Η εισηγμένη αντλεί κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ από τις ομολογίες. Στα 188,5 εκατ. ευρώ η συνολική έγκυρη ζήτηση για τους τίτλους. Πώς κατανεμήθηκε η έκδοση.

Ideal: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο, στο κάτω όριο του 5,5% η απόδοση

Την υπερκάλυψη του ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ της Ideal ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο κάτω όριο του εύρους, στο 5,5%. 

Αναλυτικότερα, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «EUROBANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €188,58 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,89 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 5,50% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 5,50% ετησίως. Σημειώνεται ότι η εταιρία είδε δώσει εύρος απόδοσης μεταξύ 5,5% και 5,9%. 

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 40.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v