Ideal Holdings: Θα εισπραχθούν 110-115 εκατ. από την πώληση της ASTIR Vitogiannis

Το enterprise value το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τιμήματος της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε €136 εκατ.

Ideal Holdings: Θα εισπραχθούν 110-115 εκατ. από την πώληση της ASTIR Vitogiannis

Η IDEAL Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») σε συνέχεια της από 23.04.2024 ανακοινώσεώς της σχετικά με τη μεταβίβαση της ASTIR Vitogiannis S.A. («ASTIR») στην Guala Closures, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν όψει της προγραμματισμένης για σήμερα στις 12:00 ενημέρωσης των Αναλυτών, ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και της παρ.1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.8 του Ν.4443/2016 ότι:

Η Εταιρεία, κατέχει έμμεσα -μέσω της κατά 100% άμεσης θυγατρικής της SICC Limited- το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ASTIR, η οποία κατέχει άμεσα το 74,99% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Coleus Packaging (pty) Limited (“Coleus”). Η Εταιρεία συμφώνησε, την 22.04.2024, τη μεταβίβαση των 22.800 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ASTIR που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, στην εταιρεία Guala Closures («Guala»), η οποία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποτελεί τη μοναδικό μέτοχο της εταιρείας ASTIR και θα κατέχει έμμεσα και το 74,99% της Coleus.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συμφωνίας μεταβίβασης («Συναλλαγή») υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ν. Αφρικής και Ρουμανίας) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2024.

Η Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) του 100% των εταιρειών ASTIR και Coleus, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τιμήματος της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε €136 εκατ. Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης και αφού ληφθούν υπόψη προσαρμογές, όπως η αφαίρεση του ποσού καθαρού δανεισμού των εταιρειών ASTIR και Coleus, ύψους € 15 εκατ., η κερδοφορία των δύο εταιρειών, καθώς και το κεφάλαιο κίνησης αυτών, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η αφαίρεση της αξίας του ποσοστού 25,01% της Coleus, που δεν κατέχει η ASTIR.

Ακολούθως, η Εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κυμαίνεται μεταξύ € 110 και € 115 εκατ.

Κατά την χρήση 2023 τα έσοδα των εταιρειών ASTIR και Coleus αθροιστικά ανήλθαν σε € 75,2 εκατ. και η συνολική κερδοφορία EBITDA βάσει Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε €19,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του κέρδους που αναλογεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μετόχους μειοψηφίας 25,01%) της Coleus.

Τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών ASTIR και Coleus, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα συνεχίσουν να ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τα ΔΠΧΑ.

Τα κέρδη από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβούν τα € 60 εκατ., ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερή της ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v