Κλουκίνας -Λάππας: Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών της Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. έναντι €5 εκατ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 17.1.2024 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών.

Κλουκίνας -Λάππας: Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών της Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. έναντι €5 εκατ.
Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , σε συνέχεια των από 6.2.2023 και 12.5.2023 Ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία και της Μαίρης του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Κλουκίνας - Ιωάννης Λάππας Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία» - Δ.Τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.»,  ήτοι 148.397 Ονομαστικών μετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά ευρώ 5 εκατ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 17.1.2024 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v