Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Anemos Res

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση ποσοστού 25% ήτοι 123.059.250 ονομαστικών μετοχών της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. έναντι ποσού €123.520.000

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Anemos Res

Η Motor Oil ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιανουαρίου 2024, η 100% θυγατρική της Εταιρείας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Αγοραστής) ολοκλήρωσε τη συναλλαγή (financial closing) για την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κυριότητος της συνδεδεμένης ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού €123.520.000.

Οι εν λόγω 123.059.250 μετοχές αντιστοιχούν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατέχει ήδη 369.177.750 μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κατέστη 100% ελεγχόμενη εταιρεία από τη MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

H ανακοίνωση της  Ελλάκτωρ

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25.01.2024, και κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, υπεγράφη μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής «ΜΟRE») το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση του υπολειπόμενου ποσοστού 25% της ANEMOS RES ΑΕ κυριότητας της Εταιρείας στην ΜΟRE, θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (MOH).

Την ίδια μέρα, ολοκληρώθηκε η προαναφερόμενη συναλλαγή (financial closing), με την καταβολή στην Εταιρεία ποσού ύψους €123,52 εκατ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v