Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Στις 25 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023

Στις 12 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του μερίσματος της εταιρείας.

ΕΥΔΑΠ: Στις 25 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2024.

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024: Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024*: Αποκοπή Μερίσματος

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024*: Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024*: Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εξαμήνου

*Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό
την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v