Φουρλής: Στις 6 Μαρτίου η ΓΣ για μεταφορά της έδρας

Φουρλής: Στις 6 Μαρτίου η ΓΣ για μεταφορά της έδρας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Φουρλής την 6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18- 20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέμα Μόνο Ημερήσιας Διάταξης: Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας.

Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v