Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα τρέξει το placement για το 27% της Πειραιώς

Η κυβέρνηση άναψε πράσινο φως για διάθεση του συνόλου του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ. Σάββατο συνεδριάζει το Ταμείο για τις τελικές αποφάσεις. Το σπονδυλωτό σχήμα του 20%+7% ή 22%+5%. Το παζάρι για discount. Το μετοχολόγιο και το μέρισμα χρήσης 2023.

Πώς θα τρέξει το placement για το 27% της Πειραιώς

Με στόχο τη διάθεση του συνόλου των μετοχών Πειραιώς Financial Holdings, ιδιοκτησίας ΤΧΣ, και άγνωστο «Χ» ακόμη το εύρος τιμής διάθεσης, θα ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου η συνδυασμένη προσφορά μετοχών της τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η πολιτική απόφαση (για την οποία πρώτο ενημέρωσε το Euro2day.gr) να επιχειρηθεί η διάθεση του συνόλου των μετοχών Πειραιώς (337.599.150 τεμάχια ή 27%), που έχει στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ληφθεί. Απομένει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ το Σάββατο καθώς εκ του νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι υπεύθυνο να καθορίσει το ποσοστό και το εύρος τιμής διάθεσης, βάσει των στοιχείων της διαδικασίας του wall crossing, που σύμφωνα με πληροφορίες εξελίσσεται καλύτερα από τις προσδοκίες.

Παρότι από πλευράς Ταμείου τηρείται σιγή ιχθύος, στελέχη επενδυτικής τραπεζικής ποντάρουν ότι θα ευθυγραμμιστεί με την πολιτική απόφαση, θέτοντας, όπως και στην περίπτωση της Εθνικής, ένα σπονδυλωτό σχήμα. Να διατεθεί, δηλαδή, μέσω της συνδυασμένης διάθεσης (ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια προσφορά) ως το 27%, με μια διάρθρωση του τύπου 20%+7% ή 22%+5%. Σχήμα που αξιοποιεί την υπερβάλλουσα ζήτηση εντός του εύρους διάθεσης, χωρίς να υπονομεύει εξαρχής τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιδιωκόμενης κατανομής.

Υπερβάλλουσα ζήτηση υπάρχει, σύμφωνα με στελέχη επενδυτικής τραπεζικής, και καταγράφεται στο «σκιώδες» βιβλίο, που τρέχει το εν αναμονή σχήμα αναδόχων. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BofA, UBS και άλλες ξένες τράπεζες έχουν «πωλήσει» από το περασμένο φθινόπωρο τα ελληνικά assets, ως μια καλή επενδυτική πρόταση, για μια σειρά από λόγους (ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, ανάπτυξη της οικονομίας, υψηλά κέρδη για τράπεζες και μεγάλες εισηγμένες, προσδοκία εισαγωγής του ΧΑ σε watch list κ.ά.).

Αν δεν υπάρξει άρδην ανατροπή του κλίματος, με περιορισμό της αυξημένης διάθεσης ανάληψης ρίσκου, η συνδυασμένη διάθεση θα υπερκαλυφθεί εύκολα, εκτιμούν οι ίδιες πηγές. Ταυτόχρονα, η αιωρούμενη πληροφορία για προτιμησιακή μεταχείριση, κατά την κατανομή των μετοχών, σε μεγάλα funds, που διατηρούν ήδη θέση στη μετοχή, λειτούργησε ως καταλύτης εκδήλωσης ζήτησης το προηγούμενο δίμηνο. Το ίδιο είχε συμβεί και στην περίπτωση της διάθεσης μετοχών Εθνικής Tράπεζας.

Σάββατο το Δ.Σ. του ΤΧΣ για ποσοστό και εύρος τιμής διάθεσης

Η τελική καταγραφή των μη δεσμευτικών προσφορών θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με βάση τα στοιχεία του «σκιώδους» βιβλίου, που θα συλλέξει το υποψήφιο σχήμα αναδόχων (ΒofA, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Euroxx, Axia, Πειραιώς ΑΧΕ), η Bank of America θα εισηγηθεί στο ΤΧΣ το εύρος τιμής διάθεσης και τυπικά το ποσοστό διάθεσης.

Το Ταμείο πρέπει λογικά να επιδιώξει όσο το δυνατόν χαμηλότερο discount, έναντι της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής, παρά την κυβερνητική πρόθεση για διάθεση ως του συνόλου των μετοχών Πειραιώς. Αν κρίνουμε από όσα μεταφέρουν στελέχη επενδυτικών τραπεζών, τα ειδικής βαρύτητας ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια (Fidelity, BlackRock, Millenium, Schroeder, Wellington, Fiera κ.ά.) θέλουν ένα discount της τάξης του 5%.

Σημειώνεται ότι η ενσώματη λογιστική αξία της μετοχής στις 31/12/2023 διαμορφώθηκε, βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, σε 5,08 ευρώ, ενώ βάσει των εκτιμώμενων φετινών κερδών θα διαμορφωθεί σε 5,5 ευρώ στο τέλος της χρονιάς. Επομένως, τιμή διάθεσης πέριξ των 3,7 ευρώ συνεπάγεται p/tbv 2023 της τάξης του 0,73x και p/tbv 2024 0,67x.

Μετοχολόγιο

Στις 31/12/2023 το ΤΧΣ κατείχε 337.599.150 μετοχές Πειραιώς (27%), η Paulson & Co 232.758.919 μετοχές (18,62%) και η Helikon Investments μέσω του Helikon Long Short Equity Fund 54.373.407 δικαιώματα ψήφου (4,348%) και 62.878.569 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές (5,02%) και προέρχονται από χρηματοοικονομικά μέσα (cash settled equity swap) με ημερομηνίες λήξης την 4η Φεβρουαρίου 2025 και την 4η Νοεμβρίου 2024.

Μέρισμα 79 εκατ. ευρώ από τα κέρδη 2023

Τη διανομή μερίσματος μέχρι ποσού 79 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2023 θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων το Δ.Σ. της Πειραιώς. Η πρόθεση δεν συνιστά έκπληξη καθώς το προτεινόμενο μέρισμα αντιπροσωπεύει το 10% των διανεμητέων κερδών, όπως είχε υποσχεθεί η διοίκηση.

Έχει, όμως, τη σημασία του ότι αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του SSM και η Πειραιώς έχει κινήσει ήδη τη διαδικασία για να λάβει τη σχετική έγκριση. Αν ο SSM δεν εγκρίνει τη διανομή μερίσματος τοις μετρητοίς, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές ανταμοιβής, όπως για παράδειγμα πρόγραμμα επαναγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v