Γραφεία στην Ελλάδα άνοιξε η νορβηγική Tomra

Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανακύκλωσης και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, δήλωσε ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας.

Γραφεία στην Ελλάδα άνοιξε η νορβηγική Tomra

Με την ίδρυση της TOMRA Collection Greece το 2023 και τη λειτουργία των γραφείων της από τον Ιανουάριο του 2024, η TOMRA – εταιρεία που δραστηριοποιείται στον εξοπλισμό ανακύκλωσης, τοποθετείται δυναμικά στην ελληνική αγορά για να συμβάλει στη μετάβασή της στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, έχοντας παρουσία στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσω του επίσημου διανομέα ALPE-TECH, η TOMRA αποφάσισε να επενδύσει η ίδια στην Ελλάδα με σκοπό να προσφέρει την προηγμένη της τεχνολογία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία δεκαετιών στην προσπάθεια μετασχηματισμού του τομέα ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Θανάση Γκιοσέ, Διευθυντή Πωλήσεων της TOMRA Collection Greece,

«Η TOMRA δεσμεύεται να δείξει έμπρακτα τη θετική επίδραση των συστημάτων εγγυοδοτικής ανακύκλωσης στις επιδόσεις της Ελλάδας σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών. Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία».

Η διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα παρουσιάζει αδυναμίες, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό πλαστικών να καταλήγει στη χωματερή προκαλώντας περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το τρέχον ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών υπολογίζεται στο 52,9%, δηλαδή 12,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο που έχει τεθεί για το 2025, και μάλιστα με πτώση 0,2% κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Παρά τις υπάρχουσες προκλήσεις, η Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως μία από τις πρώτες χώρες στην ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP) στην εθνική νομοθεσία, καλείται να πετύχει σημαντικές βελτιώσεις.

Το προγράμματα εγγυοδοτικής ανακύκλωσης (Deposit Return Schemes – DRS) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην αύξηση των ποσοστών συλλογής και αξιοποίησης των συσκευασιών ποτών, διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών. Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP Directive) και για τις συσκευασίες και τη διαχείριση απορριμμάτων συσκευασιών (PPWR Directive), η Ελλάδα υποχρεούται να συλλέγειτο 90% των συσκευασιών ποτών μίας χρήσης μέχρι το 2029, και το 55% των πλαστικών συσκευασιών βάσει βάρους μέχρι το 2030.

Τα συστήματα εγγυοδοτικής ανακύκλωσης λειτουργούν με την καταβολή ενός μικρού ποσού – με τη μορφή εγγύησης, από τον καταναλωτή στο σημείο αγοράς του ποτού. Το ποσό αυτό είναι πλήρως επιστρεφόμενο στον καταναλωτή όταν εκείνος επιστρέψει τη συσκευασία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v