Υπερτριπλάσιο μέρισμα μοιράζει η Π. Πετρόπουλος

Θα προταθεί η διανομή συνολικού ποσού 5,56 εκατ. ευρώ, πάνω από το 70% των καθαρών κερδών της εταιρείας, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 8,6%. Επεκτείνεται το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Υπερτριπλάσιο μέρισμα μοιράζει η Π. Πετρόπουλος

Τη διανομή μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή (συντελεστής φορολόγησης 5%, παρακρατούμενος στην πηγή) θα προτείνει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της προσεχούς Τετάρτης, ποσό που είναι υπερτριπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό (0,24 ευρώ).

Ειδικότερα, θα προταθεί η διανομή συνολικού ποσού 5,565 εκατ. ευρώ (1,697 εκατ. πέρυσι), το οποίο αντιστοιχεί στο 70,2% των καθαρών κερδών της περυσινής χρονιάς.

Με βάση το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή (5/4/2023) στα 9,30 ευρώ, προκύπτει μια μερισματική απόδοση της τάξεως του 8,6%. Στην πράξη μάλιστα, τόσο το ύψος του μερίσματος όσο και η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθούν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα, καθώς η εισηγμένη εταιρεία έχει στην κατοχή της 527.321 ίδιες μετοχές (το 7,45% του συνόλου) και τα μερίσματα που αντιστοιχούν σε αυτές θα καταβληθούν αναλογικά στους υπόλοιπους μετόχους.

Από τα περυσινά κέρδη επίσης θα διανεμηθεί το ποσό των 772 χιλ. ευρώ σε μέλη διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη του ομίλου.

Πέραν αυτών, η γενική συνέλευση της προσεχούς Τετάρτης θα προτείνει την παράταση του προϋπάρχοντος προγράμματος δυνατότητας αγοράς ιδίων μετοχών για δύο ακόμη χρόνια, σε εύρος τιμών μεταξύ ενός και δέκα ευρώ. Στο πλαίσιο της περυσινής γενικής συνέλευσης είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο ακύρωσης των συγκεκριμένων μετοχών (έχουν μέσο κόστος κτήσης πολύ χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή του τίτλου), χωρίς ωστόσο να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Το 2023 η εισηγμένη εταιρεία σημείωσε ιστορικό ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων, ανεβάζοντας τον κύκλο εργασιών της από τα 156,1 στα 213,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, το EBITDA από τα 11,1 στα 16,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα 6,54 στα 8,06 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v